IFLAs trendrapport på norsk

I 2012 begynte IFLA arbeidet med en trendrapport. Rapporten er ment som en ressurs for å forstå hvor bibliotekene passer inn i informasjonssamfunnet. Norsk Bibliotekforening har oversatt trendrapporten til norsk (oktober 2013).

IFLAs trendrapport: Surfer du på bølgen, eller sitter du fast i en bakevje?

Rapporten på engelsk finnes på IFLAs nettside.

IFLA skisserer fem trender

TREND 1: Ny teknologi vil både utvide og begrense hvem som har tilgang til informasjon.
TREND 2: Nettbasert undervisning vil demokratisere global læring, og endringer vil oppstå igjennom disruptiv teknologi.
TREND 3: Grenselinjene for personvern og databeskyttelse vil bli definert på nytt.
TREND 4: Alltid oppkoblede samfunn vil lytte til og gi innflytelse til nye stemmer og grupper.
TREND 5: Den globale informasjonsøkonomien vil bli forvandlet av den nye teknologien.