Fortsatt ikke løft til folkebibliotekene

Norsk Bibliotekforening (NBF) etterlyser konkrete politiske grep i statsbudsjettet og en oppfølging av Kulturløftet III og Kulturutredningen 2014 om satsing på folkebibliotek.

– Med Kulturløftet III viste regjeringen tydelige ambisjoner på et løft for folkebibliotekene. Det ble foreslått en nasjonal strategi for folkebibliotekene og styrking av bibliotekenes formidlingsrolle. Dette gjenspeiles ikke i statsbudsjettet, sier Norsk Bibliotekforenings leder Sissel Merethe Berge i en kommentar til budsjettforslaget.

6 mill til utviklingsmidler er positivt

– Det er positivt at Nasjonalbibliotekets rammer er økt med 6 millioner til utviklingsmidler, dette kommer mange bibliotek til gode, sier Berge. – Men vi etterlyser nasjonale tiltak og føringer som direkte vil komme alle folkebibliotekene til gode.

Litteraturhusene

Vi registrerer at Litteraturhusene i Oslo og Bergen får midler under forutsetning av et samarbeid med folkebiblioteksektoren. Vi regner med at den naturlige samarbeidspart vil være fylkesbiblioteksjefskollegiet.

Utlån av barne- og ungdomsbøker som e-bøker

Kulturrådet viderefører prøveprosjektet under innkjøpsordningene for distribusjon av e-bøker til folkebibliotekene. Norsk Bibliotekforening mener det vil være svært verdifullt å inkludere barne- og ungdomsbøker i prosjektet.

Ingen satsing på den kulturelle grunnmuren

– I statsbudsjettet har ikke de fine ordene om biblioteksatsing i Kulturløftet III satt spor, sier Berge. – Vi ser at biblioteksatsingen som skulle berører mennesker der de bor og lever sine liv, uteblir.

Hva mener den påtroppende kulturministeren?

Høyre og FrP sier i sin regjeringsplattform at de vil forberede bibliotekene på en digital hverdag. – Men vi spør oss nå om hvordan de har tenkt å gjøre det og håper at de vil satse på en nasjonal digital løsning, en løsning som vil komme alle innbyggerne i landet til gode, avslutter Berge.