Snakk ut! Debatter i bibliotek

I neste uke arrangeres det debatter i bibliotek over hele landet. Debattene er en del av Norsk Bibliotekforenings 100-årsjubileum, og kjøres under navnet Demokratisk Vorspiel.

Gjennom Demokratisk vorspiel skal det debatteres om språk, ytringsfrihet og demokrati.  Hensikten er å skape gode og viktige debatter med lokal forankring og invitere til demokratisk deltakelse. Demokratisk vorspiel arrangeres i to omgangar. Først i neste uke, like i forkant av valget, og deretter i uke 43, som er Norsk Bibliotekforenings jubileumsuke.

– Vi vil bruke Demokratisk vorspiel til å løfte fram folkebibliotekene som debattarena. I jubileumsåret setter vi søkelys på bibliotekenes samfunnsrolle, og den andre uka av Demokratisk vorspiel vil kulminere med vår 100-årsmarkering 25. oktober, sier Sissel Merethe Berge, leder i Norsk Bibliotekforening.

Viktig samarbeidspartner

Norsk Bibliotekforening samarbeider med Språkåret 2013 om Demokratisk vorspiel. Språkåret har støttet debattene med kr. 100 000, i tillegg har Stemmerettsjubileet 2013 støttet debattene med kr. 100 000.

– Språkåret feirer at Norge fikk sitt eget språk, vi feirer våre 100 år og det samme gjør den allmenne stemmeretten i Norge. Disse tre bevegelsene representerer en unik demokratisering nedenfra, det er derfor helt naturlig at vi går sammen om et demokratisk prosjekt som debatter i bibliotek, sier Sissel Merethe Berge.

Ta gjerne kontakt med de enkelte bibliotek for mer informasjon om deres arrangementer:
Bergen Offentlige Bibliotek

byr på nynorsk showdown. Ungdomspolitikere debatterer hva vi skal med nynorsken.
Tid: 05.09.2013, kl. 19:00-20:30
Kontaktperson: Charlotte Myrbråten, mobil 95139006

Etne bibliotek

partidebatt med fokus på ungdom som målgruppe, med temaer som rus, bolig, skole og klima.

Tid: 03.09.2013, kl. 19:00-21:00

Kontaktperson: Marit Rønnevik, mobil: 47904538

Deichman Majorstuen

byr på komikk og satire, ungdomspolitikere i heftig debatt, mange spørsmål – og noen svar.

Adresse: Harald Hårfagresgt. 2, Oslo

Tid: 02.09.2013, kl. 17:00-19:00

Kontaktperson: Kaja Østgaard Pettersen, telefon: 23365950, mobil: 98603173

Førde bibliotek:

debatt om filmen Gulabi Gang, om kvinnekamp i dagens India og om stemmerett og kvinnekamp før og no.

Tid: 05.09.2013, kl. 18.30-21.30

Kontaktperson: Marie Dombestein, telefon: 57612768, mobil: 48127425

Her er listen over alle bibliotek som har fått midler til å arrangere Demokratisk vorspiel.

I NBFs kalender finnes oversikt over når arrangementene avholdes.

Norsk Bibliotekforening 100 år

25. oktober 1913 ble Norsk Bibliotekforening stiftet. Det feirer vi hele 2013 med et stort jubileumsår. Vi ønsker å benytte jubileumsåret til å synliggjøre bibliotekenes samfunnsrolle og vise hvordan bibliotekene kan bidra til å gi innbyggerne i landet mulighet til å forbli opplyste, tenkende og søkende borgere. Vi vil fokusere på bibliotekene som en arena for samfunnsdebatt, deltakelse, kulturformidling og informasjonsdeling. I foreningens jubileumsår skal vi feire alle bibliotek over hele landet, og bibliotekene inviteres til å delta i feiringen. Les mer om NBFs jubileumsprosjekter.

Kontaktpersoner

Leder Norsk Bibliotekforening: Sissel Merethe Berge: sissel@norskbibliotekforening.no, mobil: 90 09 07 67

Generalsekretær Norsk Bibliotekforening: Hege Newth Nouri: hnn@norskbibliotekforening.no, tlf: 23 24 34 31 / mobil: 93 00 22 62