Referat fra hovedstyremøte 7/2013

HS-møte: E-post

Dato: Torsdag 29.08. Frist for å svare fredag 30.08 2013 kl. 12.00

Behandlet av: Ellen Hermansrud, Tord Lien, Eldrid Nicolaysen Sørnes, Jannicke Røgler, Marit Andersen Somby, Anette Kure, Sissel Merethe Berge

HS-sak 64/13: Stilling som generalsekretær

Unntatt offentlighet.

 

30.08.2013

HNN