Norsk Bibliotekforening på politikerjakt i Arendal

«Arendalsuka» er blitt en årlig tverrpolitisk nasjonal begivenhet. Dit kommer også NBF, med sitt friske krav om en «bibliotekmilliard». Noe både landets kulturredaksjoner og enkelte sentrale politikere har vist stor interesse for. NBF-leder Sissel Merethe Berge ser fram til gode dialoger på gateplan og tror på den norske statens handlingsdyktighet.

Tekst: Anders Ericson
Før Ingeborg Rygh Hjorthen gikk ut i svangerskapspermisjon og dermed trådte tilbake som leder av Norsk Bibliotekforening, bidro hun til en av de få kulturnyhetene i juli, når man ser bort fra festivalskandaler og royale navnedebatter. Kronikken hennes i Aftenposten 21. juli hadde den ubeskjedne tittelen «På tide med en bibliotekmilliard».

Her tok hun blant annet Kulturutredningens leder, Anne Enger, på ordet: «Folkebibliotekene er systematisk nedprioritert og underfinansiert, og «Det er hevet over tvil at en oppgradering av de mange folkebibliotekfilialene rundt om i landet til å fylle rollen som formidlings- og møteplasser, vil kreve en større ressursinnsats enn i dag»».

Milliardkrav

I kronikken spør Hjorthen: «Er det sånn at våre politikere er helt enige om hvor viktige og sentrale bibliotekene er som virkemiddel for å spre kunnskap og kultur, men at de ikke har verktøy til å ivareta og ruste opp en samfunnsinstitusjon som er så viktig og brukes så mye?» 

Under de fylkesvise innspillseminarene sine om «Kulturløftet 3» hadde kulturminister Hadia Tajik døra på gløtt for nye virkemidler, men til NTB (bl.a. i Stavanger Aftenblad og Nationen 4. august) har ikke statssekretæren hennes, Kjersti Stenseng, mer å melde enn at «staten kan være med å legge til rette og bidra med utviklingsmidler blant annet gjennom Nasjonalbiblioteket. Men det er ikke aktuelt å øremerke kommunale midler.» – Dessverre en klar beskjed om at lite er nytt under sommersolen.

Det finnes verktøy

I samme oppslag utdyper Hjorthen milliardargumentet ved å vise til at staten har verktøy som den faktisk bruker overfor kommunene: «Vi mener en ekstra milliard blant annet kan brukes til et eget investeringsprogram for bibliotekbygg. En modell kan være å gi rentefrie lån til bibliotekbygg, slik det i dag gis til skole- og kirkebygg. Vi kan også tenke oss et kompetanseutviklingsprogram for bibliotek og en sterkere nasjonal digital satsing.»

Dagsnytt i NRK Radio fulgte også opp 4. august. Her tok den nye konstituerte NBF-lederen, Sissel Merethe Berge, i tillegg opp det elektroniske innholdets og særlig e-bøkenes sentrale plass i biblioteket (saken starter etter 5.05 minutter).

I NTB-artikkelen sier blant andre Høyres kulturpolitiske talsmann Olemic Thommessen at «Vi har kanskje ikke 1 milliard klar, men det er veldig positivt at Bibliotekforeningen drar i gang en debatt om dette».

Omstillingstakten øker

Her er også Venstre-leder Trine Skei Grande positiv til nye typer tiltak. I tillegg til at hun og partifellen Hallstein Bjercke, kulturbyråd i Oslo, hadde støtta Hjorthen og NBF fullt ut i Aftenposten 1. august (kan leses på Venstres hjemmeside). De skriver blant annet: «Et av de mest spennende prosjekter vi politikere har, er nettopp å løfte folkebibliotekets samfunnsoppdrag inn i fremtiden. I et liberalt samfunn skal enkeltmennesker settes i stand til å drive med livslang læring – helt uavhengig av midler og bakgrunn. Dette vil bare bli viktigere i en tid hvor omstillingstakten stadig øker.» 

Berge er optimist

Sammen med generalsekretær Hege Newth Nouri drar nå den konstituerte NBF-lederen til Arendalsuka, der de skal ha stand, etter sigende helt sentralt på Kanalplassen.

 – Har dere noe håp om å nå fram til flere politikere, Sissel Merethe Berge?

– Ja, dette blir kjempeviktig for oss. Under Arendalsuka skal vi stå på stand og treffe mange mennesker. Jeg ønsker uformelle samtaler med politikerne hvor vi kan utveksle spørsmål og synspunkter. Situasjoner som gir rom for spontan dialog er viktige og kan være nyttige for alle parter.

 – Hva blir budskapet fra deg?

– Jeg synes Engerutvalgets formulering er flott, der de sier at folkebiblioteket er en sentral del av «grunnfjellet» for samfunnet vårt. Engerutvalget slår fast at bibliotek også er en nasjonal oppgave, og da kan ikke alt ansvaret kan dyttes over på kommunene.

– Jeg er faktisk undrende til Georg Arnestads utspill i Bergens Tidende i dag, der han tviler på om staten kan tvinge kommunene til å bruke mer penger på bibliotek. Her er det snakk om at staten tar grep som styrker sentrale deler av nasjonens grunnfjell. Jeg våger å tro at vi har handlingsdyktige politikere som våger å satse på bibliotekene. Biblioteka er et viktig verktøy i samfunnet, de er med på å utvikle mennesker, samfunnet, et levende demokrati og en levende kultur.

Infrastruktur for det digitale

 – Du tror ikke politikerne fortsatt mener at bibliotek bare er romaner og tidtrøyte?

– Nei, en del politikere ser etter hvert at bibliotek er noe mye større, og nå vil de ta ansvar.

– Når det gjelder bruken av «bibliotekmilliarden», er et nasjonalt kompetanseløft for bibliotekansatte viktig, men jeg også opptatt av, så fort som mulig, å få en skikkelig nasjonal infrastruktur for digitalt innhold og formidling. Bokhylla.no er viktig, for her får vi prøvd ut flere ting, men det er mye annet som må på plass. De mange små kommunene har ingen sjanse hvis alt skal gjøres lokalt. Her trengs sentrale verktøy, avslutter NBF-lederen.

NBF plakat løpis På standen i Arendal vil NBF ha med seg en flunkende ny løpeseddel og plakat (pdf), som setter opp mot hverandre de klart positive og de negative økonomiske trendene for norske bibliotek.

Lørdag klokka 12 vil det på Arendal bibliotek, ikke langt fra NBF-standen, bli overrekking av Bibliotekstafetten til Arendal bibliotek. Den landsomfattende Bibliotekstafetten inngår i Norsk Bibliotekforenings 100-års jubileum.