Kulturløfte uten penger til bibliotek

– De rødgrønnes Kulturløfte viser at signalet om bibliotekas sviktende økonomi er forstått, sier Norsk Bibliotekforenings konstituerte leder, Sissel Merethe Berge. Ingen bibliotekmilliard er i sikte, slik NBF nylig krevde, men NBF vil stå på for å få økonomi inn i den varsla nasjonale bibliotekstrategien og i budsjettene framover.

Tekst: Anders Ericson

Kulturløftet, de rødgrønnes eneste felles strategi ved høstens stortingsvalg, ble lansert i går. Det mest konkrete utbyttet for biblioteksektoren er et løfte om en «nasjonal strategi for biblioteksektoren». Den statlige økonomiske innsatsen omtales i vage ordelag. Man vil «styrke den kulturelle grunnmuren ved å videreutvikle kulturtilbudene der menneskene bor og lever sine liv», og det snakkes om «fortsatt vekst i kulturbudsjettene».

NBF har i formiddag gått ut med en pressemelding, der det økonomiske etterslepet er i fokus. I overskriften gjentar foreninga at det er «På tide med en bibliotekmilliard»:

Økonomiske muskler

 – Ambisjoner er bra så sant de følges opp med penger. NBF har nylig bedt om en bibliotekmilliard til nasjonal satsing på bibliotek, med vekt på bibliotekbygg, kompetanseheving og digital utvikling, sier Sissel Merethe Berge, leder av NBF. – Vi tar for gitt at dette følges opp allerede i statsbudsjett for 2014. Bibliotekene trenger ikke kun utviklingsmidler, men midler til mer permanente tiltak, som digital formidling og e-bøker.

– Det er ikke penger i dette, slik det er nå, sier Sissel Merethe Berge til Bibliotekforum. – Jeg syns det er veldig bra at Anne Engers Kulturutredning og vi har fått gjennomslag for hvor viktig bibliotek er, men også at politikerne nå skjønner at kommunenes økonomiske innsats er utilstrekkelig. Biblioteka trenger sterkere økonomiske muskler. NBF kommer til å stå på, som vi tidligere har sagt, for blant annet rentefrie lån til bibliotekbygg, et program for kompetanseheving og en nasjonal ordning for anskaffelse og utlån av e-bøker.

– Det jeg også er glad for, er presiseringa om gratisprinsippet, spesielt fordi det samtidig snakkes om «digital formidling av kunst, kultur og litteratur.» I disse e-boktider oppfatter enkelte gratis utlån som provoserende.

Nasjonal bibliotekstrategi

I pressemeldinga har NBF også merka seg at «Kulturløftet vil forplikte til bedre samordning mellom stat, fylke og kommune, og at folkebibliotekene vil tas med i planleggingen av den nasjonale strategien». NBF-lederen forventer å bli inkludert i departementets planer for det videre arbeidet.

Bibliotekforum har spurt kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz i Kulturdepartementet om hva en nasjonal bibliotekstrategi vil innebære:

– Den vil være regjeringas plan for utvikling av sektoren, som vil legges til grunn og følges opp blant annet i budsjettproposisjoner og tilskuddsbrev. En nasjonal strategi vil være førende for prioriteringer for sittende regjering, men ikke forplikte en eventuell annen regjering. Vi vil utarbeide den i tett dialog med folkebiblioteksektoren og kommunene.

– Det er altså departementet som vil lede arbeidet? Har dere avgjort om det blir nedsatt et utvalg eller om det blir høringer, eventuelt om det blir invitert til skriftlige innspill? Og vil noe skje med dette før valget?

– Departementet vil lede arbeidet. Detaljene kommer vi tilbake til etter hvert.

En kommentar om “Kulturløfte uten penger til bibliotek

Det er stengt for kommentarer.