Helsebiblioteket.no kåret til Årets bibliotek 2011

Norsk Bibliotekforening kårer Helsebibliotek.no til Årets bibliotek 2011.

For første gang går prisen til et heldigitalt bibliotek, som dessuten er banebrytende i sitt arbeid med å gjøre viktige, kvalitetssikrede kunnskapskilder fritt tilgjengelig for hele Norges befolkning.

Juryens begrunnelse

Helsebiblioteket.no er et offentlig finansiert nettsted som samler og tilgjengeliggjør nettbaserte medisinske kunnskapsressurser. Helsebiblioteket.no ble lansert i 2006, og er på mange måter et pioner-prosjekt med sitt arbeid med nasjonale avtaler. Før Helsebiblioteket.no ble etablert var god tilgang til fagressurser som databaser, oppslagsverk og tidsskrifter svært avhengig av økonomi, og kun tilgjengelig for de store universitetssykehusene. Nå sikrer dette «nettbiblioteket» fri tilgang til nyttig og pålitelig kunnskap for hele Norges befolkning, bibliotek innen medisin og helsefag og hele helsesektoren, og bidrar til å dekke et stort informasjonsbehov.

Redaksjonen bak helsebiblioteket.no driver en utbredt informasjonsvirksomhet og har dyktige formidlere av tjenesten. På planen for 2011 viser deltagelse på 91 kurs og seminarer for bl.a. leger, bibliotekarer, sykepleiere og forskere.  Helsebiblioteket.no er i dag en viktig, hvis ikke den viktigste, kilde til kvalitetskunnskap i helsevesenet.

Juryen for Årets bibliotek 2011 har bestått av

Marianne Aasen, leder Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget
Trond Minken, fylkesbiblioteksjef ved Buskerud fylkesbibliotek
Ingeborg Rygh Hjorthen, fast representant i NBFs Hovedstyre
Jørgen Lorentzen, leder av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Svein Arne Tinnesand/Anette Kure, leder av Norsk Bibliotekforening

Norsk Bibliotekforenings pris «Årets bibliotek» vil i år bli delt ut i helsebiblioteket.no sine lokaler:
Tid: Fredag 6. januar 2012 kl 13.00-14.00
Sted: Auditoriet, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Pilestredet park 7, inngang Stensberggata. Henv. i resepsjonen i 2. etasje)

Prisen vil bli overrakt av Marianne Aasen, leder Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Opplysninger om «Årets bibliotek» finnes på NBFs hjemmesider.

Kontaktpersoner:

Anette Kure, leder i Norsk Bibliotekforening: 95 91 78 76.
Hege Underdal, fung. redaksjonssjef Helsebiblioteket.no: 46 40 04 34.