Bibliotekorganisasjonene med felles støtte til WikiLeaks

De fire største norske bibliotekorganisasjonene og fagforbunda for bibliotekansatte har i dag gått sammen om en uttalelse om bibliotekas forhold til sensur og informasjonsfrihet på bakgrunn av den aktuelle WikiLeaks-saken. De mener WL «har bidratt til økt innsyn for allmennheten» og at «forsøkene på å stenge WikiLeaks … kan true informasjonsfriheten».

Tekst: Anders Ericson

Publisert 17.12.2010. Sist oppdatert 3.2.2011.

Bibliotekorganisasjonene sier videre at «WikiLeaks’ virksomhet og materiale åpner for fornyet diskusjon om hvilke rolle bibliotekene skal spille i den forbindelse. Det grunnleggende er etter vårt syn at bibliotekene bl.a. skal kunne tilby informasjon – også på nett – som er maktkritisk».

Norsk Bibliotekforenings leder, Svein Arne Tinnesand, presiserer overfor NBF-veven at uttalelsen ikke tar stilling til den pågående saken mot Assange i London eller til innholdet i dokumentene som er lekket til media fra WikiLeaks.

– I bibliotekkretser har det vært flere diskusjoner rundt nettstedet, forteller han. – Sammen med Monica Deildok, leder i Bibliotekarforbundet, tok jeg initiativet til den felles uttalelsen.

Blant annet også i USA er bibliotekarene sterkt engasjert i dette. De føderale myndighetene har fordømt WikiLeaks og pålagt biblioteka å filtrere nettstedet fra publikums-pc-ene sine. Men på den årlige «midtvinterkonferansen» for bibliotekarer (med ca 10 000 deltakere) i januar har bibliotekforeninga ALA nylig endevendt programmet på åpningsdagen og presset inn en lengre programpost for å få gjennomført en grundig diskusjon om WikiLeaks.

Slik lyder den norske bibliotekuttalelsen:

UTTALELSE OM WIKILEAKS

Åpne samfunn

Det er et grunnleggende prinsipp i et demokrati at befolkningen skal ha innsyn i de beslutninger og beslutningsprosesser som angår dem. Åpne samfunn er et hinder for korrupsjon og misbruk av makt. WikiLeaks har bidratt til økt innsyn for allmennheten gjennom å bringe fram til offentligheten kritikkverdige forhold. Forsøkene på å stenge WikiLeaks bærer preg av forhastede reaksjoner, som pr i dag ikke er sanksjonert i noen rettssal. Dette kan true informasjonsfriheten.

Ytringsfrihet

Bibliotekene betrakter informasjonsfriheten som grunnleggende for å fremme ytringsfrihet og demokrati. WikiLeaks’ virksomhet og materiale åpner for fornyet diskusjon om hvilke rolle bibliotekene skal spille i den forbindelse. Det grunnleggende er etter vårt syn at bibliotekene bl.a. skal kunne tilby informasjon – også på nett – som er maktkritisk. Bibliotekorganisasjonene i Norge har gjennom sine felles etiske retningslinjer slått fast at så sant materialet er innenfor lovens rammer skal ikke dette materialet spesialbehandles, men være like tilgjengelig som annet materiale ved biblioteket.

Svein Arne Tinnesand
Norsk Bibliotekforening

Kristin Røijen
Norsk fagbibliotekforening

Monica Deildok
Bibliotekarforbundet

Trygve Eliasen
Fagforbundet – rådet for bibliotekansatte

Sitert og omtalt:
I diverse aviser (NTB-melding)

Tidsskriftet Arkiv
Danmarks Biblioteker nr 1, 2011 (pdf-utgave kommer)
Bibliotek i samhälle (BiS) nr 4, 2010 (pdf-utgave kommer)