Anne Hustad utfordrer kulturministeren på Hamar

I et NTB-intervju søndag utfordrer NBF-lederen Anniken Huitfeldt når hun kommer til Det 72. norske bibliotekmøte på Hamar onsdag for å holde innledningstalen under åpninga: – Vi må få vite og få en åpenhet rundt er hva slag styring og hva slags visjoner de som skal lede bibliotekutviklingen vil ha. Og i Aftenposten fortsetter professor Ragnar Audunsons diskusjon med Huitfeldt.

Tekst og foto: Anders Ericson

I intervjuet, gjengitt i bl.a. ABCNyheter, forventer Hustad klar tale fra kulturministeren når nær 800 bibliotekfolk, politikere og andre samles på Hamar. Bakgrunnen er misnøye hos store deler av bibliotekmiljøet med både flytting av de statlige bibliotekoppgavene fra ABM-utvikling til Nasjonalbiblioteket og den lukka prossessen departementet har gjennomført. I tillegg kunne NBF-veven fredag avsløre at vedtaket om flytting kan føre til at fag- og forskingsbiblioteka og folkebiblioteka igjen vil havne under hvert sitt statsorgan og hvert sitt departement.

Åpningsarrangementet på Hamar den 17. mars er allerede godt forsynt med attraksjoner, der kronprins Haakon skal foreta den offisielle åpninga og der Ellen Tise, presidenten for det internasjonale bibliotekforbundet IFLA, vil holde hilsningstale. Ole Edvard Antonsen, trompetist i verdensklasse, utgjør det kunstneriske innslaget.

Se ikke til Sverige, men til Danmark

Ragnar Audunson, professor i bibliotek- og informasjonsfag ved Høgskolen i Oslo, har vært aktiv i den offentlige debatten om omorganiseringa på statlig nivå. I Aftenposten i dag (p.t. ikke i avisas nettutgave, men lagt ut her) svarer han på kulturminister Huitfeldts innlegg 1. mars.

Kulturministeren argumenterte med at Sverige har valgt den modellen hun nå går god for, men Audunson minner om at «svensk historie og tradisjon med hensyn til nasjonal styring av bibliotekpolitikken er en helt andre enn den norske. […] De har ikke hatt organer som Statens bibliotektilsyn og Riksbibliotektjenesten, som var de sentrale på feltet i Norge til de ble avløst av ABM-utvikling for snaut ti år siden. Så vidt jeg kjenner til har ingen sentrale ledere i det svenske nasjonalbiblioteket gitt uttrykk for at folkebibliotekene har overlevd seg selv. Utgangspunktet er altså et helt annet».

Avslutningsvis råder han kulturministeren til heller å «se i retning Danmark og Styrelsen for bibliotek og medier».

Dette organet er resultatet av en samling i 2008 av Biblioteksstyrelsen og Mediesekretariatet. Her ligger alle de statlige bibliotekoppgavene for alle typer bibliotek, med unntak av skolebibliotek.

Åpen prosess i Sverige

Det svenske nasjonalbiblioteket er i gang med en «handlingsplan för sitt arbete med nationell samverkan och samordning på biblioteksområdet». På det norske debattforumet biblioteknorge har flere påpekt at den svenske prosessen bør være et forbilde for det NB nå skal i gang med i Norge. Svensk Biblioteksförenings generalsekretær er blant annet fornøyd med «de biblioteksdialoger som KB nu genomför» som «skapar delaktighet och ger information om vilket stöd biblioteken behöver. Vid dialogtillfällena ställs bl a frågan inom vilka områden samverkan och samordning är önskvärda».