Trine Skei Grande (V): – Bibliotekmeldinga ikke verdt å vente på!

I gårsdagens innstilling til Bibliotekmeldinga var regjeringsaspirantene fra Sentrum-Høyre svært skarpe i særmerknadene sine. Venstres Trine Skei Grande innrømmer overfor NBF-veven at hun hadde problemer med å holde seg til den språklige etiketten. Men hva kan vi nå vente oss fra V, Krf. og H?

Tekst og foto: Anders Ericson

– Du har vært en av de mest aktive på borgerlig side under debatten om Giskes bibliotekmelding, Trine Skei Grande. Og i innstillinga er dere fortsatt nådeløse, for eksempel når dere ”dessverre [konstaterer] at Regjeringen – gjennom meldingen – fortsetter å være uforpliktende med hensyn til fremtidige satsinger på bibliotekfeltet. Bibliotekmeldingen har således ikke oppfylt forventningene.”

– Jeg var faktisk inne på å skrive at meldinga viste seg å ”ikke være verdt å vente på”, men sånn språkbruk fikk jeg beskjed om ikke passer seg i et stortingsdokument, sier den erfarne Venstre-representanten med åtte år bak seg på Tinget. – Vi hadde ærlig talt venta noe mer etter ABM-utviklings utredning ”Bibliotekreform 2014”, der konkrete tiltak sto på rad som Giske bare kunne forsynt seg med.

– ABM-utviklings tiltak var i 200 millioners-klassen. Ville dere kunnet følge opp det?

– Venstre har i alle de siste statsbudsjetta foreslått betydelige ekstra midler til biblioteka. Vi går bl.a. for styrking av innkjøpsordningene og skikkelige utviklingsmidler fra staten. Vi er sikre på at et skikkelig nasjonalt bibliotekløft ville bidra til lokale løft samtidig.

– Ville Venstre gått inn for øremerking til kommunale bibliotek, slik det var mulig i barnehageforliket? 

– Nå var vi ikke med på det forliket, og det ville vi ikke vært på bibliotekområdet heller. Det hadde bare ført til at kommunene ville bruke mindre på bibliotek. Med ei slik ordning ville vi aldri sett de flotte, nye biblioteka i Drammen, Tromsø og så videre. Det ville ført til minimumsbibliotek.

– Men betyr disse klare dissensene at vi kan regne med at Venstre og kanskje også Krf. og Høyre gjør bibliotek til et tema i valgkampen som starter om få uker?

– Jeg håper det. I Oslo, der jeg er førstekandidat, har vi i tillegg vårt eget bibliotek å slåss for, det nye Deichman i Bjørvika. Når vi tre partia nå står samla om det meste, så kan det godt skje. Det skal ikke stå på meg.