Rød-grønn bibliotekpolitikk i det (mørke)blå?

Så dyktig har Trond Giske vært at årets pressekonferanse om kulturbudsjettet ble en svært tam affære! Bare en håndfull spørsmål fikk han fra et omfattende riks- og fagpressekorps. For alle er såre fornøyde! Unntatt biblioteksektoren. Som ifølge departementets forhåndsannonsering skulle vært budsjettvinneren!

Tekst og foto: Anders Ericson

Norsk Bibliotekforenings leder, Anne Hustad, sier i en pressemelding i formiddag: ”I dagens aviser varslet kulturministeren et økonomisk løft for bl.a. bibliotekene. Jeg finner ikke noe i budsjettet for 2009 som kan forsvare en slik karakteristikk. Den stadige utsettelsen av regjeringens varslede stortingsmelding om bibliotek, får oss jo til å stille spørsmål ved regjeringens prioritering av bibliotekutviklingen her i landet”. (se også annen sak i dag)

Hvordan kan det ha seg?

Ble vi klokere av Giskes pressekonferanse?

Han var ikke ubeskjeden fra talerstolen i et fullpakka auditorium i Litteraturhuset:

– Kulturløftet vårt fra 2004 er på det nærmeste innfridd! Det mangler bare litt på kulturskoler og litt annet småtteri.

– Litteratur, språk og bibliotek er årets budsjettvinnere og får til sammen 74 millioner i økning! Lysarket hans viste svart på hvitt:

Innkjøpsordninger: + 11.5 mill kr
– Sakprosa + 3.5 mill
– Ny norsk skjønnlitteratur + 5 mill
– Oversatt skjønnlitteratur + 2 mil
– Norsk faglitteratur barn og unge + 1 mill
Tidsskrifter + 2.5 mill.
Samlaget + 2 mill.
Norla +1 mill
Norsk barnebokinstitutt +1 mill
Akademisk ordbok +1.6 mill
Nasjonalbiblioteket +28 mill.
– 10 millioner til digitalisering
– 7 millioner til forfattermarkeringer
– Nasjonalbiblioteket overtar hele filmarkivet
Lyd- og blindeskriftsbibliotek: + 4.5 mill.
Fengselsbibliotek: + 2.9 mill. (Justisdepartementets bord, vår merknad)
Bibliotekutvikling: +3.0 mill. (til ABM-utvikling; til prosjekt, vår merknad)

Ikke så dårlig med 74 millioner øking? Sjøl om musea får 131 friske millioner (”Men dette er siste år med konsolidering”). Og scenekunsten 142 millioner. Og kulturbygg 142 (her inngår ikke bibliotekbygg).

I den rekordkjappe spørrerunden tillot vi oss å påstå at bare de sistnevnte 3 av de i alt 74 millionene som ministeren kalte et bibliotek- og litteraturløft går til det moderne samtidsbiblioteket; til å forbedre bibliotektjenestene til det store flertallet. Satt litt på spissen (innrømte vi åpent), går resten til enten minoriteter (fengselsbibliotek og blinde; det er velfortjent, men det var på tide!), til det mer museale (Nasjonalbibliotekets digitalisering) og til bokbransjen (innkjøpsordninger med mer). Og til reine språkformål.

Og vi spurte: – Det er mye i ABM-utviklings omfattende utredning som ikke er nevnt, Giske. Kan du bekrefte at det vil komme mer i bibliotekmeldinga?

(Til informasjon: ABM-utvikling har funnet bruk for rundt 150 millioner til fellestjenester og infrastruktur. Så det er et stykke å gå fra de 12 millionene de har til rådighet i dag (2007)).

I plenum prioriterte først Trond Giske å imøtegå vår smule forenkling av innkjøpsordningenes betydning for biblioteksektoren. Og å informere om at arbeidsdelinga mellom stat, fylkeskommune og kommune blir et tema i meldinga. Noe de fleste har kjent til i to år nå.
På vei ut fikk vi derimot oppklart at det kommer mer: – De tre millionene er bare en forsmak, og meldinga kommer ved jultider. Velkommen tilbake da.

Tvilen skal komme deg til gode. Og dette skal du ha, Giske: Du legger lista høyt for etterkommeren din. Uansett hvem det måtte bli, skal det bli vanskelig å bombe Kultur-Norge tilbake til Bondevik II-nivå!

Men rekker du å få lagt biblioteklista like høyt? Får vi oppleve noen rød-grønn bibliotekpolitikk før en med Frp-blå striper tar over?