Oppgjør med Googles digitalisering av bibliotekbøker

På en konferanse i Boston nylig gikk flere universitetsledere sterkt ut mot at digitaliserte bøker uten opphavsrettslig vern likevel blir stengt ute fra allmennheten og risikerer å bli «lukket inne» i betalingstjenester. ”Free our libraries” er blitt det nye slagordet

Tekst: Anders Ericson

– Det ”himmelske giftermålet” mellom privat kapital og offentlige bibliotek som skulle forsyne alle hjem og arbeidsplasser med kunnskap, er dessverre en illusjon. Dette mener Richard K. Johnson, seniorrådgiver for den USA-amerikanske forskningsbibliotekforeninga ARL, i et white paper som ble lagt fram på en konferanse arrangert av Bostons bibliotekkonsortium 24. september.

At Microsoft i sommer la ned digitaliseringsprogrammet sitt, Live Search Books, etter å ha fullført skanninga av 750 000 bøker og indeksert 80 millioner tidsskriftartikler, viser at også Google Book Search kan komme til å gjøre store endringer før eller seinere. Johnson refererer til finansanalytikere som har påvist at programmet hittil har redusert verdien av selskapet med 200 millioner dollar og karakteriserer det hele som en ”hobby”. Analytikerne mener aksjemarkedet uroer seg over at denne tjenesten ikke tilfører selskapet noe, om de da ikke begynner å ta seg betalt for bruken.Aksjemarkedet murrer

– Hva skjer med Googles digitale bøker når nå økonomien kjølner og færre vil annonsere på nettstedet, spør Johnson seg. – En dag kan vi våkne opp og oppleve at den digitale kulturarven er blitt privat eiendom istedenfor et offentlig gode.

Restriksjoner i bruken

Han tar for seg flere forhold, blant annet det faktum at ingen har innsyn i Googles disposisjoner og planer og at selskapet ikke åpner for andre søkemotorer å søke i de rettighetsfrie bøkene. Enda det altså er offentlige bibliotek som har stilt samlingene til rådighet. Videre er det tilfeller av at skanningselskaper (her nevnes ikke Google spesielt) har forbudt bruk av leseutstyr for svaksynte, så lenge det er levert av konkurrenter.

Et britisk eksempel vi kan legge til er British Library som har skannet store mengder gamle aviser, men i samarbeid med et privat selskap som har gjort dem tilgjengelige bare i en betalingsbase. Dette er ifølge EU et forbilledlig eksempel på offentlig-privat samarbeid, et prinsipp som tilstrebes i EU-programmet Digital Libraries Initiative.

 

Ny strategi

Når man ser på all innsats og økonomi Googles samarbeidende bibliotek gjennom flere hundre år har lagt i innkjøp, klargjøring, katalogisering og vedlikehold av samlingene, blir de gjennomsnittlig 30 dollarene pr bok som skanninga koster, bare en brøkdel av de totale kostnadene. Biblioteka får ingenting for sin innsats, men det hadde heller ikke vært riktig, for det er deling av kunnskap bibliotek driver med, sier Johnson.

Men at Google har kontroll over all bruken av innholdet, kan man ikke stå og se på lenger, mener universitet og bibliotek på østkysten i USA. Det trengs nye strategier for finansiering og samarbeid mellom bibliotek for å kunne bygge et offentlig Internett-bibliotek som setter brukerne i første rekke.