Gladnytt fra Borås og Bislet: Ny LEDERutdanning!

Under et seminar på Bibliotekmøtet i Bergen i ettermiddag ble et trettitalls deltakere presentert for nyheten om nordisk samarbeid om en ny lederutdanning for bibliotekarer i form av en toårig mastergrad ved seks nordiske bibliotekutdanninger

Tekst og foto: Anders Ericson

Det er bibliotekutdanningene i Borås, Tampere, Åbo, Oulo, København og Oslo som har gått sammen om dette etterlengta tilbudet som starter allerede høsten 2008. Etter at henholdsvis Riksbibliotektjenesten, som hadde et biblioteklederprogram, og statsmidlene til etterutdanning falt bort har behovet for lederutdanning vært mildest talt skrikende. Sannsynligvis også i flere nordiske land, for det er altså seks av de toneangivende utdanningene i de fire største nordiske landa som nå har samla seg om dette. Högskolan i Borås vil være administrator av ordninga.

Målgruppene er ledere på ulike nivåer og studenter som ønsker å arbeide som ledere. Det vil være mulig å studere på hel- og halv tid, samt mulig å ta bare deler av studiet. Det vil være et antall obligatoriske samlinger gjennom hele studiet, fordelt på alle lærestedene. For noen av kursene, i alt tilsvarende 30 studiepoeng, kan man velge mellom to studiesteder.Det var førsteamanuensis Svanhild Aabø som la fram nyheten mot slutten av et seminar i regi av Norsk Bibliotekforenings utdannings- og forskningspolitiske utvalg:

Det kom fram at man dermed også imøtekommer et ønske fra miljøet fra den tida Høgskolen i Oslo/JBI tilbød diverse etterutdanning, nemlig at slik utdanning må gi akademisk uttelling.

Ytterligere detaljer og påmeldingsfaciliteter vil i løpet av mars finnes på nettstedet til Högskolan i Borås.