Giske lytter

Kulturminister Trond Giske ga ikke veldig konkrete signaler om den pågående Bibliotekmeldinga i åpningstalen sin på Bibliotekmøtet i Bergen i formiddag. Men det han sa tyder på at han har registrert mye av det som sies fra bibliotekhold i disse tider

Tekst og foto: Anders Ericson

Giskes tale handla nødvendigvis mest om mangfold på kultursektoren; en viktig sak ikke bare for Bibliotekmøtet (det er hovedtema; Verden i biblioteket – biblioteket i verden), men også for hans departement. Han starta med at biblioteka knapt trenger noen oppfordring om å ta det mangfoldige på alvor (de er så flinke). Men så reserverte han seg klokelig og pekte også på forbedringspotensial.

Han var opptatt av at ”kultur skaper trygghet og følelse av identitet. Når vi er trygge, våger vi mer, vi tør å ta større sprang, utfordre oss selv og andre. Når vi setter pris på det kulturelle mangfoldet kan flere føle at det er greit at de er stolte av sin egen kultur”.

Bibliotekmeldinga har fortsatt Bibliotekreform 2014 som viktigste grunnlagsdokument, men ministeren var i talen sin ikke mest opptatt av strukturdebatten derfra. Han mente det blir viktig ”hvordan vi kan legge til rette for at biblioteksektoren utnytter alle ressurser best mulig. Godt samarbeid mellom folke- og skolebibliotek vil i denne sammenhengen være ett av mange viktige stikkord”.

Lesing er ikke overraskende et tema for Giske: ”Et annet viktig spørsmål i bibliotekmeldinga vil være bibliotekets rolle i forhold til leselyst og leseopplæring. Bibliotek har en viktig rolle som sentrale ressurser for læring og for kultur og litteraturformidling. Både skolebibliotek og folkebibliotek skal være sentrale arenaer for utvikling av leseferdigheter og leseglede”.

Og nå har vi det fra Giske personlig: Bibliotekmeldinga kommer i juni, samtidig med digitaliseringsmeldinga. Og de to vil ha nære forbindelser.