Ærespris for mangfold

Kirsten Leth Nielsen, mangeårig leder av Det flerspråklige bibliotek, ble fredag tildelt Norsk Bibliotekforenings ærespris under festmiddagen på det 71. norske Bibliotekmøtet i Bergen

Tekst og foto: Anders Ericson

kirsten leth nielsen 2
 Kirsten Leth Nielsen mottar æresprisen fra NBFs
leder Anne Hustad

Det flerspråklige bibliotek ved Deichmanske i Oslo har siden 1970-tallet vært en nasjonal ressurs for alle bibliotek i Norge med behov for støtte i arbeidet med å formidle litteratur og informasjon på morsmåla til særlig innvandrere, flyktninger, asylsøkere og arbeidsinnvandrere. Kirsten Leth Nielsen har vært avdelingas dynamiske leder i mange år, og hennes tjeneste har vært en av de ganske få «statsbudsjettvinnerne» på bibliotekområdet de siste åra. Tildelingen ble av konferansedeltakerne ansett som svært fortjent og velkommen, uavhengig av at årets Bibliotekmøte har mottoet «Verden i biblioteket – biblioteket i verden» og finner sted i Mangfoldsåret.

Prisen var et glassfat laget av den danske glasskunstneren Christine Balsløv.

Leth Nielsen er tidligere leder for den internasjonale bibliotekforeningen IFLAs seksjon for Library Services to Multicultural Populations og sto i spissen for arbeidet med IFLAs manifest for flerkulturelt bibliotekarbeid.