Bibliotek 2.0-guru mest opptatt av det lokale

Det svenske biblioteklandsmøtet klarte å få Michael Casey på programmet, sjølve opphavet til begrepet Library 2.0. Men foregangsmannen i denne ”bevegelsen” med sitt sterkt virtuelle rykte, var aller mest opptatt av bibliotekets betydning for lokalsamfunnet og særlig de som ikke bruker biblioteket

Tekst og foto: Anders Ericson   

I foredraget sitt, der han nesten fylte den store kongressalen i Folket hus i Stockholm, og i et intervju vi fikk med ham, ønsket Casey først og fremst å knytte nære bånd mellom det lokale folkebiblioteket og dets brukere og ikke-brukere. Ellers vil ikke institusjonen overleve, fryktet han. Og da mente han hele folket; alle grupper og individer. Han gikk så langt som å mene at bibliotekarene aktivt må oppsøke ”utstøtte” (socially excluded) mennesker der de oppholder seg, for å overbevise dem om at også de trenger biblioteket.

Deretter handler det om å bruke teknologien og Internett som ett av flere verktøy for å få dette til. Nærkontakt med de yngre generasjonene skjer mest effektivt via ulike interaktive plattformer, i dag vanligvis med merkelapper som Internett 2.0 eller Bibliotek 2.0, det siste takket være Casey. Han presiserte at det ikke var Web 2.0 som inspirerte ham, men uttrykket Business 2.0, en ny ”retning” innen næringslivet som oppsto etter de store korrupsjonsskandalene i USA (Enron bl.a.), der åpenhet ble viktigere enn før. Michael Casey viste til flere ganske forskjellige definisjoner av Bibliotek 2.0, der han sjøl fortrakk de mindre teknologiorienterte. Han hadde bl.a. stor sans for vår egen Thomas Breviks definisjon, jf bildet nedenfor.- Vi må sørge for at den dagen politikerne foreslår store kutt og til og med nedlegging, vil folk stå fram og forsvare biblioteket sitt med nebb og klør. Det er enkelt å tilfredsstille lesehestene med mange eksemplarer av de populære bøkene, men vi må også utnytte potensialet hos de mange som i dag ikke bruker biblioteket eller bare bruker det sporadisk.

Michael Casey er opptatt av forandringer, men ikke for forandringenes egen skyld. De må være formålstjenelige. I alle fall i USA er det viktig at biblioteket hele tida holder seg innafor rammene av sitt eget mission statement.

Amazon overtar for fjernlån

Men teknologien må også brukes til å øke effektiviteten i biblioteket ytterligere. Det er det fortsatt mye å hente, mente han. Ved distriktsbiblioteket der han jobber i Carolina har de for eksempel langt på vei latt nettbokhandelen Amazon overta for fjernlånssystemet. Det er både billigere og raskere å kjøpe ei bok man ikke har, for en ganske billig penge, få den utstyrt med strekkode av Amazon (!) og sendt direkte hjem til låneren. Låneren returnerer den til biblioteket, som da vurderer om de skal innlemme den i samlingen – eller selge den tilbake – via Amazon.

Michael Casey er innehaver av den populære bloggen LibraryCrunch.

Hele fordraget kan ses på Svensk biblioteksförenings nettsted