Skolebibliotek bør bli «snakkis» på Stortinget

Tre fra ledelsen i kampanjen SkolebibliotekLøftet fikk tirsdag en lengre samtale med Lena Jensen (SV) og Dagrun Eriksen (Krf) fra Stortingets utdanningskomité. Politikerne innrømmet at grunnen til den begrensede interessen hittil kan være manglende kunnskaper om hva et skolebibliotek kan og bør være

Tekst og foto: Espen Ophaug

Lena Jensen ønsket velkommen og sa det var veldig bra at kampanjen var i gang. Hun mente skolebibliotek er et sterkt forsømt område, og hun var veldig interessert i å bidra til å få skolebibliotek høyere opp på den politiske dagsorden.

På vegne av SkolebibliotekLøftet møtte Anne Hustad, Astrid Flagstad og Espen Ophaug.

I løpet av det tre kvarter lange møtet fikk NBF presentert SkolebibliotekLøftet og kampanjens forslag til forbedringer av skolebibliotekene til to lyttende og engasjerte stortingsrepresentanter.

På vegne av kampanjen la delegasjonen fram forslag om endring av forskriften til opplæringsloven, forslag om opprettelse av et nasjonalt senter for skolebibliotek og forslag om en nasjonal handlingsplan for skolebibliotek. Forslagene ble godt tatt i mot, selv om verken Jensen eller Eriksen kunne love noe konkret i møtet. De var derimot helt enige i at skolebibliotek som politikkområde har vært neglisjert alt for lenge, og at det var på tide å gjøre skolebiblioteksutvikling til et viktig politikkområde.

Eriksen fra KrF mente at noe av grunnen til at skolebibliotek ikke har vært en ”snakkis” blant politikere er at man ikke har nok kunnskaper om hva et skolebibliotek kan og bør være. Hun rådet oss til hele tiden å trekke fram de gode eksemplene, til å vise fram for politikerne hvordan skolebiblioteket kan bli med litt målrettet satsing fra politikere – og skolelederes side. Det er selvsagt er råd vi kommer til å følge.