KKD taus om brukerbetaling for NB digital

Nasjonalbiblioteket har flere ganger levert halvkveda viser om betalingstjenester når de omtaler sitt store digitale bibliotek. Da NBF-veven konfronterte nasjonalbibliotekaren med dette, viste hun til departementet. Etter en måned har KKD nå endelig svart … med praktisk talt taushet

Tekst og foto: Anders Ericson   

Under presentasjonen sin av NBs digitale bibliotek i Trondheim for en måned siden kom nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein med meldinger som kunne oppfattes som åpning for brukerbetaling i bibliotek, f.eks. at ”det går teoretisk an å gi tjenester det skal betales for, men der er vi ikke ennå”. Dette var blant annet etter at Svein Arne Solbakk, NBs IT-direktør hadde sagt til Klassekampen 11. juli at han «ser ikke bort fra at dette på sikt kan bli en betaltjeneste».

Men Moe Skarstein sa også at hun hadde innleda samtaler med Kulturdepartementet for å se på mulighetene for å finansiere tjenestene gjennom et utvida statlig bibliotekvederlag. Men hun ville ikke si mer om det, og henviste oss til KKD.

Vi tok samme dag (18. september) kontakt med departementet med følgende spørsmål:

            – Hva kan KKD si? Hva er jobben KKD skal gjøre [i samarbeidet med NB]? Hvilke verktøy kan bli aktuelle? Utviding av bibliotekvederlaget?

            Og: Er det aktuelt å oppheve gratisprinsippet for hele eller deler av denne virksomheten? Nasjonalbibliotekeren sa i samme foredrag at ting skulle være gratis tilgjengelig – i alle fall når det gjelder innhold som er produsert med offentlige midler.

Etter gjentatte purringer svarte KKD oss følgende i en e-post i går, 19. oktober:

          «Vi beklager sen tilbakemelding på henvendelsen din, men det har vært mange saker å holde i om dagen.

          Når det gjelder henvendelsen din er det per dags dato følgende å si:

          Nasjonalbiblioteket må holde seg til gjeldene lover og forskrifter i arbeidet med digitalisering. Dvs. at der hvor det ikke er lov eller forskriftshjemmel, må det inngås avtale med rettighetshaverne.

          KKD arbeider nå med utkast til forskriftsendringer i samsvar med fjorårets endringer i åndsverkloven. Utkast til nye forskrifter vil bli sendt på høring i nær fremtid».

Til dette orker vi for øyeblikket bare å replisere med et digitalisert åndsverk (snart også på nb.no?), nemlig fra Henrik Ibsens Peer Gynt, og med et egenprodusert digitalt fotografi (til gratis nedlasting og fri bruk):

Slot over slot sig bygger!
Hej, for en skinnede port!
Stå! Vil du stå! Det rygger
længer og længer bort!
Hanen på fløjen løfter
vingerne sine til flugt;
alt blåner sig bort i kløfter,
og berget er låst og lukt.

Kulturdepartementet (med flere), sett fra Deichmanske bibliotek
Kulturdepartementet (med flere), sett fra Deichmanske bibliotek. Arkitekt: Torstein Ramberg, 1996 (Apropos: – Er det mulig å snakke om ironi i arkitekturen?!)