Hustad i Aftenposten: – Bibliotekløft til nordisk nivå

I Aftenposten i dag har Norsk Bibliotekforenings leder Anne Hustad et større oppslått leserinnlegg med utgangspunkt i utredninga Bibliotekreform 2014. Hun skriver bl.a. at «Norsk Bibliotekforening forventer at reformen vil løfte bibliotekene opp til nivå med de andre nordiske landene»

Tekst og foto: Anders Ericson   

I leserinnlegget i Aftenposten 10. oktober tar NBF-lederen for seg ABM-utviklings nylig lanserte bibliotekutredning Bibliotekreform 2014, omtalt på NBF-veven 26. september. Hun tar for seg flere av tiltaka som foreslås og legger bl.a. vekt på biblioteket som «brobygger over den digitale kløften som finnes i Norge (i husstander med inntekt under 200 000 har bare 53 % datamaskin og 46 % tilgang til Internett)».

«Både politiske og faglige krefter må mobiliseres for det store bibliotekløftet», avslutter Hustad.Hun viser også til at «Flere av målene i Kunnskapsløftet griper rett inn i bibliotekenes kjernekompetanse» og mener at «Skal Norge kunne hevde seg økonomisk, politisk og kulturelt, trenger vi en mer målrettet kunnskapspolitikk». Her har bibliotekene en helt sentral plass.