Bokbussen som forsvant – NBF Vestfold etterlyser

Kampen om den fylkeskommunale bokbussen i Vestfold spisser seg til igjen. I den nye kulturplanen nevner ikke fylkeskultursjefen bokbussen med ett ord, trass i det bare fire måneder gamle fylkestingsvedtaket om å bevare den. NBF Vestfold har levert en krass høringsuttalelse

Tekst og foto: Anders Ericson   

20. juni i år vedtok Vestfold fylkesting, mot administrasjonens innstilling, å bevare fylkesbibliotekets bokbuss. Dette er en av landets mest suksessrike bokbusser, med et uvanlig høyt utlån. Det enstemmige vedtaket (word-fil) kan ikke misforstås:

          Den fylkeskommunale bokbusstjenesten opprettholdes. Nødvendige driftsmidler innarbeides i de kommende budsjetter.

Likevel overser administrasjonen saken fullstendig i forslaget til ny strategisk kulturplan for fylket. Den nevner ikke bokbussen med ett ord. Det samme gjelder fjernlånet, som ifølge fylkestinget skal beholdes «inntil videre». Denne oppgaven er i tillegg lovpålagt.

Styret i NBF avdeling Vestfold, ved leder Heidi Kristin Olsen, reagerer ikke bare på dette i høringsuttalelsen sin, men påpeker også at man her har fått et fylkeskommunalt plandokumentet som verken nevner biblioteklova eller gjør oppmerksom på bibliotekutredninga, som alle i lang tid har visst skulle komme denne sommeren eller høsten.

De påpeker videre at biblioteksektorens verdifulle satsing på litteraturformidling blir fraværende i planen, mens beslekta tiltak på undervisningsområdet er grundig omtalt.

NBF Vestfold beklager også at fylkesbiblioteket nå blir flytta fra det tidligere vertsbiblioteket i Tønsberg til et nytt fylkeskommunalt ABM-senter i Sandefjord. I høringssvaret sier de det er «svært uheldig» at det ikke lenger er lokalisert sammen med et bibliotek. ABM-kontoret ligger i et industrifelt utenfor byen.