Åpning i Olavshallen

Lisbeth Rugtvedt fra Kunnskapsdepartementet hadde mange gpde ord om bibliotekenes verdi og betydning da hun talte til Bibliotekmøtet i Trondheim. Hun kom også med en utfordring: gjør noe for de funksjonshemmede studentene.

Tekst: Tord Høivik. Foto: Bozena Rasmussen

Statssekretær Lisbeth Rugtvedt (bildet) fra Kunnskapsdepartementet holdt hovedtalen da selve Bibliotetekmøtet åpnet i Olavshallen i Trondheim onsdag kveld. Hun hadde mange gpde ord om bibliotekenes verdi og betydning. Hun la vekt på behovet for å styrke folkebibliotekene over hele landet. De hjelper befolkningen å navigere trygt og sikkert i et voksende digitalt kunnskapsunivers.

Rugtvedt nevnte også Norsk digitalt bibliotek. Et rikt tilfang av digitalisert materale er en forutsetning for å utvikle digitale læringsressurser.

Hun trakk fram fagbibliotekenes innsats for å gjøre kunnskap gratis tilgjengelig gjennom åpne fulltekstbaser (Open access).  Statssekretæren hadde samtidig en spesiell utfordring til bibliotekene: de burde utvikle tjenester rettet inn mot funksjonshemmede studenter.

Det ble tid til en kort spørrerunde, og hovedstyremedlem Helge Salvesen stilte to poengterte spørsmål:

  • Kunne vi regne med en kombinert satsing fra Kunnskaps- og kulturdepartementet på Norsk digitalt bibliotek?
  • Ville departementet sørge for at kravet om internasjonal publisering – på den ene siden – og ønsket om lagring i åpne arkiver – på den andre, ikke slo hverandre i hjel.

Rugtvedt, som til daglig jobber med barnehager og grunnskoler, kunne ikke svare på stedet, men lovet å ta med seg alle spørsmål tilbake til departement . – Vi jobber gjerne med dere på biblioteksektoren om å finne løsninger, sa hun..