Ny komitéleder ønsker rask ABM-oppfølging

May-Helen Molvær Grimstad fra Krf blir den nye lederen av kulturkomiteen på Stortinget. Overfor Aftenposten i dag nevner hun spesielt oppfølging av ABM-meldingen som en sak som haster. Komiteen blir en blanding av konservativ kontinuitet og nye, spennende ressurser i sentrum og på venstresida

Tekst og foto: Anders Ericson

Aftenposten presenterer i dag den nye familie- og kulturkomiteen. Med to unntak har medlemmene minst én periode som faste representanter fra før. Store deler av venstresida kommer fra andre komiteer i forrige periode, mens høyresida er veteraner i denne komiteen.

Leder blir May-Helen Molvær Grimstad fra Krf og Møre og Romsdal, som i siste periode satt i næringskomiteen, men var leder av familie-, kultur- og administrasjonskomiteen fra 1997 til 2001. Ifølge Aftenposten nevner hun «oppfølgingen av ABM-meldingen (om arkiver, bibliotek og museer) først blant kultursakene. Dessuten vil hun ha mer til den kulturelle skolesekken og det frivillige kulturlivet».

Det kan bli spennende å se om signalet hennes om ABM-oppfølging betyr en kursjustering i forhold til Svarstad Hauglands utsetting av opptrappingsplanen for bibliotekområdet, jamfør statsbudsjettet og valgmøtet i Oslo i august.

Arbeiderpartiet bidrar med ett «nytt» fjes i komiteen, nemlig Tove Karoline Knutsen fra Troms, mens Britt Hildeng fra Oslo AP kommer fra sosialkomiteen og Gunn Karin Gjul fra Sør-Trøndelag sist satt i justiskomiteen. SVs May Hansen fra Østfold er «veteran» i kulturkomiteen; hun var i sin første periode (2001-05) nestleder.

Den profilerte kultur- og bibliotekpolitikeren Trine Skei Grande fra Oslo Venstre har tidligere bare vært vara på Stortinget, og hun møtte da i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.
Høyresida representerer kontinuiteten: Høyres Olemic Thommessen fra Oppland, så vel som Frp-erne Ulf Erik Knudsen fra Buskerud og Karin Woldseth fra Hordaland satt alle i denne komiteen.

PS: Det viser seg at Aftenpostens liste over medlemmer i komiteen ikke er komplett. Også Senterpartiets Erling Sande blir med. Han er ny på Tinget, kommer fra Sogn og Fjordane, og skal for øvrig også «skygge justiskomiteen», ifølge SPs nettsted.