– Kulturministeren glemmer bibliotekene

NBFs leder, Frode Bakken, er i en kommentar til regjeringens budsjettframlegg skuffet over at regjeringen ikke presenterer noen som helst nysatsing på biblioteksektoren. – Kulturministeren ser ut til å ha glemt at bibliotekene har en plass i den opptrappings-planen for ABM-sektoren som det blir vist til

Tekst og foto: Anders Ericson

– Mens økningen i budsjettet for museumssektoren er på hele 18 prosent, er økningen på biblioteksektoren på 5 prosent, fastslår Bakken. – Det meste av økningen på bibliotekområdet går til økte husleie- og driftskostnader på Nasjonalbiblioteket.
Frode Bakken sier at foreningen registrerer at kulturministeren viderefører innkjøpsordningen for sakprosa og at det er en viss økning i prosjektmidlene til ABM-utvikling. Det er imidlertid langt fra sikkert at økningen i prosjektmidlene kommer biblioteksektoren til gode.

NBF-lederen sier videre at han ikke kan se at statsbudsjettet for 2006 gir rom bl.a. for den satsingen på nasjonale digitale bibliotektjenester som regjeringen tidligere har oppfordret biblioteksektoren til å utvikle.