Ytringsfrihet – ikke for norske biblioteksansatte?

– Hvordan kan man på den ene siden arbeide med grunnlegende ytringsfrihetsprinsipper samtidig som mange offentlig ansatte er kneblet av lojalitetspålegg? Dette spør Aud Jorunn Aano, leder av NBFs ytrings-frihetsutvalg, og NBF-leder Frode Bakken om i dag i et leserinnlegg i Dagsavisen

Tekst og foto: Anders Ericson

I et leserinnlegg i Dagsavisen 26. juli tar de to NBF-tillitsvalgte opp brennaktuelle spørsmål om ytringsfrihet for bibliotekansatte. Aktuelle fordi hundrevis av bibliotekansatte hvert år på disse tider medvirker aktivt i budsjettprosessene, men svært ofte har munnkurv overfor presse og offentlighet. Ekstra aktuelt i sommer fordi de ansatte ved Deichmanske bibliotek i Oslo ikke får uttale seg om den svært kontroversielle bibliotekmeldinga som foreligger, der bibliotektilbudet etter manges mening vil bli sterkt redusert.

PS: Ytringsfrihet for offentlig ansatte var også tema på et møte i Oslo-Akershus avd av NBF i mars, og en av innlederne, Oslopolitikeren Ivar Johansen (SV), har nå gjort ppt-presentasjonen sin tilgjengelig. Johansen har for øvrig en av de bedre lenkesamlingene om emnet, kategorisert som Åpenhet på hjemmesida si.Aano og Bakken spør blant annet: – Hva er illojalt med å si fra på vegne av våre brukere at det får store konsekvenser for en stor del av befolkningen hvis Oslo kommune følger biblioteksplanen som er ført i pennen av FrP? … Hvordan kan man på den ene siden arbeide med grunnlegende ytringsfrihetsprinsipper samtidig som mange offentlig ansatte er kneblet av lojalitetspålegg?
Og på vegne av folkebibliotekinstitusjonen konkluderer de: – Bibliotek skal etter vår mening arbeide for at offentlige debatter kan foregå åpnet i det offentlige rom. De skal sette aktuelle samfunnsspørsmål på dagsorden. De skal fremme åpen samfunnsdebatt, utfordre gitte sannheter. De skal tilby informasjon uten sensur og skal legge forholdene til rette for det enkelte mennesket til å utvikle seg til et  aktivt medlem av et åpent og lydhørt samfunn.