AKTUELL TEMASIDE: Revisjon av Åndsverklova 2004 – 2005

NBF har vært sterkt engasjert i revisjonen av Ånsdverklova som følge bl.a. av nye EU-direktiv. Her har vi lagt lenker til dokumentene og til pressedekning

Hurtignavigering:

Lova / Saksgangen – offentlige dokumenter / NBFs dokumenter / Andre dokumenter /  Pressedekning / Foredrag / Aktuelle lenker

Lova

Gjeldende lov – Lovdata
Gjeldende forskrift for bibliotek (etter revisjonen – lenke kommer antakelig i 2006)

Lova FØR revisjonen i 2005

Saksgangen – offentlige dokumenter

Stortingets samleside for saken (2005)
KKDs høring i 2003

NBFs dokumenter (se også Pressedekning)

Brev til Stortingets FAK-komite 10.5.05
Notat til åpen høring i Stortinget 6. april 2005
Høringssvar til KKDs høring 2003

Andre dokumenter

Opphavsrettslige problemstillinger ved univ. og høyskolene. Avgitt til UHR okt 03

Pressedekning

I NBF-vevens følgende artikler våren 2005 er det lenket opp til de viktigste presseoppslaga og debattinnlegga – både for og imot (nyeste øverst):

02.8.: Plinius: Åndsverk på biblioteket
02.8.: NBF tilbakeviser angrep på gratisprinsippet
05.7.: Hva sier Kopinor? John-Willy Rudolph i Klassekampen
22.6.: Forsvarer Kopinor gratisprinsippet?
05.6.: NBF presiserer i Aftenposten
04.6.: Sterke motsetninger i Odelstinget
03.6.: Jussprofessorer: – Opphavsmenn kan ta dette helt med ro
02.6.: Tydelig tale fra Universitets- og høyskolerådet
02.6.: Eirik Newth skriver til Stortinget og forfatterne
02.6:  Debatt i alle kanaler
01.6.: NBF-lederen: – Private bibliotek, OK. Salgsnekt, tvilsomt
31.5.: NBF-leder Bakken: – En sjeldent viktig dag for bibliotekbrukerne!
30.5.: NBF svarer NBU
29.5.: Andreassen bygger på tilbakeviste påstander
29.5.: NBF i Aftenposten: – Andreassen kan sove rolig
23.5.: NBF svarer i Aftenposten: – Trond Andreassen tyr til usannheter!
20.5.: NBF svarer Kopinor i Klassekampen
16.5.: Biblioteksaker i fokus: Pressedekkinga aukar!
09.5.: Åndsverklova utsetjast for annan gong
28.4.: – Det Slettholm ikke sier noe om
22.4.: Dagsavisen i dag: NBF hardt ut mot statssekretæren
19.4.: NBF svarer KKD og Kopinor
08.4.: Aller siste om åndsverklova: Kulturpolitikerne støtter NBF!
08.4.: Biblioteka og «mp3-lova»: Mediedekning likevel
07.4.: NBF på Stortinget: Viktige brukerrettigheter på spill
16.2.: Har lovgiverne tenkt å abdisere?

Foredrag

Frode Bakken: Hvilke ønsker og muligheter har folkebibliotekene til å ta i bruk ny teknologi og hvilken rolle vil biblioteket få? : Innlegg på seminaret «Rettighetsklarering i en digital tid», arrangert av Kulturdepartementets medieavdeling og Institutt for rettsinformatikk 25. og 26. april 1996 på Hotell Bristol, Oslo. (pdf-fil)

Kristine Abelsnes: Opphavsrettslige problemstillinger for bibliotekene: en oversikt (pdf-fil). Delrapport til ABM-utvalgs bibliotekutredning, 2005.

Andre aktuelle lenker

Eirik Newths blogg – der partene faktisk møtes!
NFFs nettsted – ikke oppdatert siden…? (pr 5.6.05 er Rune Ottosen fortsatt leder)
Kopinors nettsted – Godt oppdatert etter hvert
EFN – mye interessant, men burde engasjert en bibliotekar til å strukturere!
Clara – rettighetshavernes tolkingsutgave av ÅVL, men lite konkret for bibliotekarer