Bibliotekutredninga: Tekster fra NBFs strategikonferanse

Som ledd i oppfølginga av den nasjonale bibliotekutredninga avholdt Norsk bibliotekforening 10.- 11. februar en Strategikonferanse for sine tillitsvalgte på Hell i Nord-Trøndelag. Innledninger og referat fra gruppediskusjonene bør ha interesse for flere

Les innledninger og referat fra diskusjonene på strategikonferansen om bibliotekutredninga.
Gå til oversikten:

Tekster fra Strategikonferansen om bibliotekutredningen (etter omlegging av nettsidene i 2014 må disse evt skaffes fra NBF)

31.03.2005
Sted: Hell, Nord-Trøndelag 10. – 11. februar 2005

Torsdag 10. februar
Bibliotekenes samfunnsoppdrag

Frode Bakken Åpning

Innledning til debatt ved:

Svein Arne Tinnesand
Kristine Abelsnes
Anne Kristin Undlien: Flerkulturelle bibliotekstjenester
Robert Vaagan: Bibliotekene: et grunnlovsfestet samfunnsoppdrag?!
Randi Rønningen
Ruth Ørnholt: Trenger vi et regionalt biblioteknivå?

(Innlederne var ikke avkrevet manus)

Gruppediskusjoner dag 1. Referater:

Arbeidsgruppe digital
Arbeidsgruppe Etikk
Arbeidsgruppe Global
Arbeidsgruppe Kostra
Arbeidsgruppe kunnskapspolitikk
Arbeidsgruppe Læring
Arbeidsgruppe Styring

Hanne Brunborg: Hvilke virkemidler har vi/ trenger vi for å skape gode bibliotek?

Fredag 11. februar
Bibliotekutredningen – utfordringer og muligheter

Introduksjon ved Frode Sannum og Grete Bergh

Gruppediskusjoner dag 2. Referater:

Arbeidsgruppe digital
Arbeidsgruppe Etikk
Arbeidsgruppe Global
Arbeidsgruppe Kostra
Gruppe Kunnskapspolitikk
Arbeidsgruppe Læring
Arbeidsgruppe Styring

Avslutning Bente Bing Kleiva

Tekster fra Strategikonferansen om bibliotekutredningen
31.03.2005

Sted: Hell, Nord-Trøndelag 10. – 11. februar 2005 

Torsdag 10. februar
Bibliotekenes samfunnsoppdrag

Frode Bakken Åpning

Innledning til debatt ved:

Svein Arne Tinnesand
Kristine Abelsnes
Anne Kristin Undlien: Flerkulturelle bibliotekstjenester
Robert Vaagan: Bibliotekene: et grunnlovsfestet samfunnsoppdrag?!
Randi Rønningen
Ruth Ørnholt: Trenger vi et regionalt biblioteknivå?

(Innlederne var ikke avkrevet manus)

Gruppediskusjoner dag 1. Referater:

Arbeidsgruppe digital
Arbeidsgruppe Etikk
Arbeidsgruppe Global
Arbeidsgruppe Kostra
Arbeidsgruppe kunnskapspolitikk
Arbeidsgruppe Læring
Arbeidsgruppe Styring

Hanne Brunborg: Hvilke virkemidler har vi/ trenger vi for å skape gode bibliotek?

Fredag 11. februar
Bibliotekutredningen – utfordringer og muligheter

Introduksjon ved Frode Sannum og Grete Bergh

Gruppediskusjoner dag 2. Referater:

Arbeidsgruppe digital
Arbeidsgruppe Etikk
Arbeidsgruppe Global
Arbeidsgruppe Kostra
Gruppe Kunnskapspolitikk
Arbeidsgruppe Læring
Arbeidsgruppe Styring

Avslutning Bente Bing Kleiva