Biblioteka og «mp3-lova»: Mediedekning likevel

Sakte, men sikkert har mediene nå fått med seg at forslaget til ny åndsverklov ikke bare dreier seg om ungdoms tilbøyelighet til å utveksle musikk i elektronisk form. Morgenbladet varsler faktisk eget fokus på bibliotekas behov i nærmeste framtid

Tekst og foto: Anders Ericson

Dagens fangst i mediene er relativt mangfoldig:

Frode Bakken: – Saksbehandlingsfeil!

Til fredagens nummer av Dagsavisen sier NBF-leder Frode Bakken blant annet:

Resultatet [av lovforslaget, vår anm.] er at det blir ekstremt tungvint for folk å bruke bibliotekene. Det er godt over 20 millioner besøk på norske folkebibliotek i året. Det er helt vanlige mennesker som vil bruke biblioteksamlingene som vil rammes av en lovendring, sier han. – Dette er dermed en saksbehandlingsfeil fra regjeringens side, sier Bakken.
Om lovforslaget går gjennom på Stortinget blir det vanskeligere for bibliotekene å delta i det digitale samfunnet, som den nye åndsverkloven er myntet på.

Bibliotek– og forskningsvirksomhet vanskeligereBibliotekoppfølging i MB

Morgenbladets Håkon Gundersen skriver 8. april, under titelen Folkevalgt fnising, mest om politikernes «tullete ungdommelighet» under høringa på Stortinget. Men han signaliserer også at avisa innen sluttbehandlinga skal ha rukket «å skrive om de sider ved den nye åndsverkloven som er mer tidløse enn formatet mp3 og trolig vel så viktig som bortskjemte forbrukeres rett til å få kunstverk og makkverk gratis. Det handler om unntakene fra tekniske kopisperrer og vederlagsavtaler: Bibliotekenes muligheter til å formidle åndsverk i digitale formater, og forelesere og studenters mulighet til å kopiere for undervisningsformål».

I en betraktning om diverse modernisering i det norske samfunnet kommer Magne Lerø i  Ukeavisen Ledelse også inn på bibliotekas problemer hvis regjeringa får det som de vil med åndsverkloven: «Helt uproblematisk er ikke EUs kopieringsforbud. Både Norsk Biblioteksforening og Universitet- og høgskolerådets representanter har gått kraftig ut mot regjeringens forslag. De mener den foreslåtte oven vil gjøre bibliotek – og forskningsvirksomhet vanskeligere».