Bibliotek på Kuba: NBF bidrar og støtter seg på IFLA

NBF-ledelsen har i dag svart amerikaneren Robert Kent i et åpent brev etter hans henvendelse og påstand om sensur på «the NBF listserv». Kent representerer ei støttegruppe for de kubanske såkalte «uavhengige biblioteka». I hovedsak støtter NBF seg til det som gjøres av IFLA i slike saker

Tekst: Anders Ericson

På IFLA-konferansen i Oslo i august, såvel som på postlista biblioteknorge har det flere ganger vært snakk om de offisielle kubanske biblioteka versus de såkalt «uavhengige». Den mest aktive enkeltpersonen på den sistnevnte fløya har vært amerikaneren Robert Kent, som blant annet har hatt 32 innlegg på postlista biblioteknorge siden 2002. Da han seinere i høst derimot mente at et innlegg fra ham ble sensurert, skreiv han et klagebrev til Norsk Bibliotekforening, der han samtidig stilte seks spørsmål om hva NBF har gjort i saker angående ytringsfrihet og de «uavhengige» biblioteka på Kuba.

For de som vil sette seg nærmere inn i dette sakskomplekset fins det flere kilder. Noe å begynne med kan være en serie artikler og debattinnlegg i det svenske tidsskriftet BIS – Bibliotek i samhälle. Det begynte med en lang og engasjert, men balansert artikkel av Siv Wold-Karlsen i nr. 4/03 (alle lenkene her går til pdf-filer). I nr. 1/04 er det to innlegg. Nr. 2/04 inneholder tre innlegg, inklusive BIS egen uttalelse. I Bibliotekaren nr 10/05 (også pdf) fins det en artikkel med intervju med blant annet biblioteksjefen i Havana, som også er medlem av IFLAs FAIFE-komité.Først hjalp NBF Kent ved å poste innlegget hans på lista. Så har NBF i dag sendt Kent et svar. I dette svaret, underskrevet av leder Frode Bakken og generalsekretær Tore Kr. Andersen, ryddes det først opp i misforståelsen om eierskap og ansvar for det Kent kaller «the NBF listserv», men som etter all sannsynlighet må være lista biblioteknorge. Denne drives ikke av NBF, men av Nasjonalbiblioteket.
Deretter henviser NBF-ledelsen til engasjementet sitt for ytringsfrihetsspørsmål gjennom den internasjonale bibliotekorganisasjonen IFLA og FAIFE, IFLAs kontor for informasjons- og ytringsfrihet, samt på WSIS-konferansen i Tunisia i november. IFLA-organ har flere ganger påpekt de kubanske myndighetenes hindringer for full ytringsfrihet.
Blant annet av kapasitetsgrunner engasjerer NBF seg sjelden direkte i enkeltsaker på dette området, men støtter seg i hovedsak på det som gjøres i IFLA-sammenheng.

Øvrige lenker:

Friends of Cuban Libraries (Robert Kents organisasjon)
Cuban Libraries Solidarity Group (internasj. org., støtter offisielle kubanske bibliotek)

IFLAs erklæring om bibliotek og åndsfrihet (1999) (norsk oversettelse)
IFLAnet/FAIFE (Googlesøk på artikler med «Cuba» i tittelen)

Artikler, rapporter, bibliografier m.m., sett fra begge sider:

IFEX: «IFLA urges Cuban government to eliminate obstacles to access to information»
World Libraries: Spesialnummer om Kuba
Reportere uten grenser: Kubarapport 2005
Den USA-amerikanske bibliotekforeninga ALA: Lenkeliste og aktuell kubadebatt
The Village Voice: To artikler om bibliotek på Kuba 2004 2005
The «independent libraries” in cuba: a bibliography (pdf)
Human Rights Watch: Cuba: One Year After the Crackdown
Peacework Magazine: Cuban Librarians Jailed: ALA Shelves Their Case