Østfold fylkesbibliotek kåret til ’Årets bibliotek’ 2004

En meget lykkelig fylkesbiblioteksjef Svein E. Nilsen mottok Norsk Bibliotekforenings pris som ’Årets bibliotek’ 2004 på selveste Karl Johansgate i Oslo sist fredag ettermiddag i forbindelse med arrangementet ’Bok i sentrum’.

Det var lederen for Stortingets kulturkomite, Sonja Sjøli, som overrakte prisen på vegne av juryen. I sin tale pekte hun bl.a. på at Østfold fylkesbibliotek gjennom prosjektet Biblioteket Østfold har demonstrert hvordan fylkesbibliotek kan være en drivende kraft. Gjennom prosjektet har de vist evne til nytenking, dristighet i

I juryens begrunnelse heter det bl.a. at ”prisen ”Årets bibliotek 2004” går til et bibliotek som gjennom sin virksomhet har vist evne og mot til utradisjonell tenking, stor vilje til organisatoriske endringer, er et forbilde når det gjelder samarbeid mellom folke- og fagbibliotek og har fått til en modell for organisering som har inspirert nordiske politikere og bibliotekarer.organiseringen og vært banebrytende i samarbeid og samarbeidsformer mellom ulike bibliotektyper. De har gått foran for å lage et helhetlig bibliotektilbud for brukeren – Østfoldingen – og de har inspirert og begeistret sine samarbeidspartnere.

Østfold fylkesbibliotek har flere satsingsområder, slik som
– Litteraturformidling og lesestimulering.
– Samarbeid med Regionbibliotek Västra Götaland om litteraturtiltak
– Formidling av litteratur til alle aldersgrupper og aktiv bruk av nasjonale lesekampanjer
– Utvikling av felles låneregler og samsøk i fylket slik at den totale bokstammen i fylket er tilgjengeligfor brukeren.
– Bokflyt – En bokbil kjører rundt i fylket med bøker til og fra de samarbeidende bibliotekene, ikke bare innenfor eget fylke men også til Vestby i Akershus og Stömstad i Bohuslän. Dette gir tilgang til en betydelig større bokmasse ved at nabofylkene på norsk og svensk side blir omfattet av låneordningen.
– En felles serviceerklæring for at brukerne kan vite hva man kan forvente av tjenester når man oppsøker et bibliotek i Østfold.”

Sonja Sjøli sa også at ”det krever mot, dristighet og evne til nytenkning å skape fremtidsrettede fellesløsninger som involverer alle offentlige bibliotek i fylket i nedskjæringstider. Et formalisert samarbeid som bedrer servicen, øker kvaliteten og effektiviserer driften er en modell som også har inspirert Värmland til å gjøre det samme.
Østfold fylkesbibliotek er en meget verdig vinner av ”Årets bibliotek 2004”!”

I sin takketale sa Svein Nilsen bl.a. det er et felles løft av hele staben ved fylkesbiblioteket, som har muliggjort realiseringen av visjonen om Biblioteket Østfold. Han trakk også fram prosjektleder Anne Berit Brandvold. – Det er faktisk med stolthet

Foruten stortingsrepresentant Sonja Sjøli, har juryen bestått av forfatter Per Olav Kaldestad, bibliotekdirektør ved HiO, Hans Martin Fagerli og NBFs nestleder Bente Bing Kleiva.at jeg kan si at hovedansvaret for at Østfold fylkesbibliotek er Årets bibliotek, skyldes innsatsen til et personale som i gode tider er på bare 7 årsverk, i dette jubelåret bare på 6 som et ledd i nødvendig innsparing, sa Nilsen.

Norsk Bibliotekforening slutter seg til gratulantene!