NBFs pris til Inger Cathrine Spangen

Frode Bakken overrakte prisen under festmiddagen på
Det 68. norske bibliotekmøte i Stavanger sist helg.

nfsprisNBFs pris ble i år tildelt studieleder Inger Cathrine Spangen ved bibliotek- og informasjonsstudiene ved Høgskolen i Oslo. Hun fikk prisen for sitt arbeid for bibliotekfaget, spesielt for katalogisering og internasjonalt arbeid. Hun har hatt ansvar for nasjonale utgaver av katalogiseringsregler, eksempelsamlinger, lærebøker m.v.

I det internasjonale arbeidet har hun vært en markant skikkelse i IFLA, der hun har vært styremedlem i seksjonene for barne- bibliotekarbeid og katalogisering (til sammen 16 år). Dessuten har hun vært redaksjonsmedlem i IFLA Journal i 11 år.