Overrekkelse av ytringsfrihetsdatabasen til biblioteket i Alexandria

Mandag 19. juni ble databasen og internett_stedet «Beacon for Freedom of Expression» («varde for ytringsfrihet») overrakt av statsråd Valgerd Svarstad Haugland til det nye biblioteket i Alexandria.

Begivenheten har også fått dekning i egyptisk presse – se bl.a:
http://weekly.ahram.org.eg/2003/639/eg5.htm

Databasens nettadresse:
http://www.beaconforfreedom.org/

av Frode Bakken