Stikkordarkiv: Kunnskapsdepartementet

Trenger man gullbillett til skolebiblioteket?

Foreningen !les ved Vibeke Røgler, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere ved Mari Moen Holsve,  rektor Randi Nysæther fra Gulskogen skole, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, Leser søker bok ved Eva Rekve, Norsk Bibliotekforening ved Mari Hopland. Etter at elleve organisasjoner sendte felles brev om skolebibliotek i januar, ba initiativtakerne om møte med kunnskapsministeren for å diskutere hvordan … Fortsett å lese Trenger man gullbillett til skolebiblioteket?

Høringsuttalelse: To utredninger om språk- og litteraturpolitiske virkemidler

Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep. 0032 Oslo postmottak@kud.dep.no Kunnskapsdepartementet Postboks 8030 Dep. 0032 Oslo postmottak@kd.dep.no  Oslo, 18. april 2012  Høringsuttalelse – to utredninger om språk- og litteraturpolitiske virkemidler Norsk Bibliotekforening (NBF) er en partipolitisk uavhengig landssammenslutning som har til formål å fremme utviklingen av alle typer bibliotek. Foreningen er åpen for bibliotekfolk, forfattere, politikere og alle … Fortsett å lese Høringsuttalelse: To utredninger om språk- og litteraturpolitiske virkemidler

Fortsatt uavklart om ”UH-stillingene”. Floken uløst mellom KD og KUD.

Dette er faktisk ingen aprilspøk: Stikk i strid med gjentatte forsikringer om at den statlige bibliotekkabalen skulle være lagt innen påske, vil det ta Kultur- respektive Kunnskapsdepartementet bortimot en måned, minst, å avklare om hvilke, eventuelt noen, av ”bibliotekstillingene” fra ABM-utvikling skal flyttes til universitets- og høgskolesektoren og ikke til Nasjonalbiblioteket. Tekst: Anders Ericson Foto: … Fortsett å lese Fortsatt uavklart om ”UH-stillingene”. Floken uløst mellom KD og KUD.

Åpen strid mellom Huitfeldt og Aasland om fagbibliotekstillingene

Kulturdepartementets (KUD) flytting av ABM-utviklings bibliotekkompetanse til Nasjonalbiblioteket går ikke på skinner. I talen sin under åpninga av Bibliotekmøtet på Hamar onsdag avviste Huitfeldt Universitets- og høgskolerådets forslag fra dagen før om å flytte 12-14 av disse stillingene til Kunnskapsdepartementet (KD), ikke til NB. Men hun hadde tydeligvis ikke avklart dette med sin kollega i … Fortsett å lese Åpen strid mellom Huitfeldt og Aasland om fagbibliotekstillingene

NBF med presiseringer overfor Tora Aasland

En delegasjon fra Norsk Bibliotekforening hadde 17. september et møte med høyere utdannings- og forskningsminister Aasland, der man tok opp fag- og forskningsbibliotekenes betydning, bl.a. med bakgrunn i komne og kommende stortingsmeldinger Tekst: Tore Kr. Andersen NBF kommenterte bl.a. at det i evalueringen av Kvalitetsreformen ble uttrykt at ”Kvalitetsreformen var viktig for bibliotekene i UH-sektoren”. … Fortsett å lese NBF med presiseringer overfor Tora Aasland

NBF og Kunnskaps- departementet har drøfta skolebibliotek

Skolebiblioteka vil bli synlege i 2007. Leiinga i Norsk Bibliotekforening har vore i møte med Kunnskapsdepartementet og tatt tak i denne kanskje litt oversette sektoren frå fleire innfallsvinklar. Både Kunnskaps- og SkolebibliotekLøftet, Soria Moria og Bibliotekreform 2014 var på tapetet Tekst og foto: Anders Ericson    Skolebiblioteket som reiskap for å nå mål i Soria … Fortsett å lese NBF og Kunnskaps- departementet har drøfta skolebibliotek

– Forventer dialog om BIBSYS umiddelbart

Kunnskapsdepartementets del av statsbudsjettet handler i liten grad om bibliotek, men som forventa er prosessen rundt BIBSYS berørt. Lederen av UHRs bibliotekutvalg konstaterer at KD i første omgang har lytta til høringsinstanser som har vært kritiske til AS-ifisering, men krever rask start på den formelle dialogen Tekst: Frode Bakken og Anders Ericson  Vi skreiv i går … Fortsett å lese – Forventer dialog om BIBSYS umiddelbart

Bibliotekene og skolepolitikken

Hva tenker Kunnskapsdepartementet om skolebibliotekene? Statssekretær Lisbet Rugtvedt åpnet Bibliotekmøtet i Trondheim 23. mars, og poengterte bibliotekenes viktige rolle i arbeidet med å utjevne skiller i tilgang på utdanning og kunnskap. Tekst: Lisbet Rugtvedt. Foto: Jens-Chr. Strandos Fire av fem ferdigheter … Kunnskapsløftet har fokus på grunnleggende ferdigheter: å kunne uttrykke seg muntlig, lese, skrive, … Fortsett å lese Bibliotekene og skolepolitikken