Stikkordarkiv: arbeidsutvalget

Referat fra AU-møter 2015 og 2016

Her finner du referat fra møter i Norsk Bibliotekforenings arbeidsutvalg 2015 og 2016: 2016 Referat fra møte 26.1.2016 Referat fra møte 26.2.2016 Referat fra møte 18.5.2016 2015 Referat fra møte 23.11.2015 Referat fra møte 19.10.2015 Referat fra møte 7.10.2015 Referat fra møte 18.9.2015 Referat fra møte 12.8.2015 Referat fra møte 19.5.2015 Referat fra møte 18.5.2015 … Fortsett å lese Referat fra AU-møter 2015 og 2016

AU-protokoll 9/14

Telefon Dato: 11. november 2014 kl. 15.00. Tilstede: Mariann Schjeide, Jannicke Røgler, Anette Kure og Lars Egeland. Forfall: Ole Ivar Burås Storø. Fra sekretariatet: Ann Berit Hulthin.   AU-sak 47/14 Godkjenning av innkalling og saksliste Saksdok.: Innkalling og saksliste. Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.   AU-sak 48/14 Godkjenning av protokoll Saksdok.: Protokoll 08-14. Vedtak: Protokoll … Fortsett å lese AU-protokoll 9/14

AU-protokoll 8/14

Telefon Dato: 21. oktober 2014 kl. 10.00-10.30. Tilstede: Mariann Schjeide, Ole Ivar Burås Storø, Jannicke Røgler, Anette Kure og Lars Egeland. Fra sekretariatet: Ann Berit Hulthin.   AU-sak 42/14 Godkjenning av innkalling og saksliste Saksdok.: Innkalling og saksliste. Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.   AU-sak 43/14 Godkjenning av protokoll Saksdok.: Protokoll 06-14 og 07-14. Vedtak: … Fortsett å lese AU-protokoll 8/14

AU-protokoll 7/14

 Telefonmøte Dato: 8. oktober 2014 kl. 13.00. Tilstede: Mariann Schjeide, Lars Egeland, Anette Kure, Jannicke Røgler og Ole Ivar Burås Storø. Fra sekretariatet: Ann Berit Hulthin.     AU-sak 41/14 Statsbudsjettet 2015 Saksdok.: Budsjettet finnes her: www.statsbudsjettet.no   Saksoppl.: På grunn av forespørsel fra NRK om innspill til budsjettet hadde Mariann Schjeide allerede sendt en melding … Fortsett å lese AU-protokoll 7/14

AU-protokoll 6/14

Telefonmøte. Dato: Tirsdag 5. august 2014 kl. 10.00. Til stede: Mariann Schjeide, Lars Egeland, Jannicke Røgler, Anette Kure, Ole Ivar Burås Storø og Ann Berit Hulthin. Referent: Ann Berit Hulthin. AU-sak 32/14 Godkjenning av innkalling og saksliste. Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.   AU-sak 33/14 Godkjenning av protokoll 04/14 og 04/14. Saksdok.: AU–protokoll 04/14 og … Fortsett å lese AU-protokoll 6/14

AU-protokoll 5/14

AU-møte:  E-post Dato: 16.juni 2014. Svarfrist 16.juni 2014 innen kl. 17.00 Behandlet av: Mariann Schjeide, Lars Egeland, Jannicke Røgler, Anette Kure og Ole Ivar Burås Storø. AU-sak 31/14             Stilling som økonomikonsulent. PERSONAL     ABH 16.06.2014

AU-protokoll 4/14

AU-møte: Telefonmøte. Dato: Fredag 30. mai 2014 kl. 10.00. Til stede: Mariann Schjeide, Lars Egeland, Jannicke Røgler, Anette Kure, Ole Ivar Burås Storø og Ann Berit Hulthin. Fra sekretariatet: Kristin Storrusten deltok fra AU-sak 24/14. Referent: Ann Berit Hulthin. AU-sak 20/14 Godkjenning av innkalling og saksliste. Ann Berit Hulthin meldte inn egen sak om uttalelser … Fortsett å lese AU-protokoll 4/14

AU-protokoll 3/14

AU-møte:                           E-post. Dato:                                    31. mars 2014 innen kl. 17.00. Behandlet av:       Lars Egeland, Jannicke Røgler, Anette Kure og Ole Ivar Burås Storø. Referent:                           Ann Berit Hulthin.   AU-sak 19/14                    Godkjenning av søknad fra Mariann Schjeide. INTERNT     ABH 31.03.2014

AU-protokoll 2/14

AU-møte:                           Telefonmøte. Dato:                                    Torsdag 13. mars 2014 kl. 09.00. Til stede:      Sissel Merethe Berge, Vidar Lund, Jannicke Røgler, Marit A. Somby og Ann       Berit Hulthin. Vidar Lund deltok til og med sak 14/14. Meldt forfall:                Anette Kure. Fra sekretariatet:            Kristin H. Storrusten deltok fra AU-sak 12/14. Referent:                           Ann Berit Hulthin.   AU-sak … Fortsett å lese AU-protokoll 2/14

AU-protokoll 1/14

AU-møte:                           Telefonmøte. Dato:                                    Fredag 24. januar 2014. Til stede:                            Sissel Merethe Berge, Anette Kure, Jannicke Røgler og Ann Berit Hulthin. Meldt forfall:                    Marit A. Somby og Vidar Lund. Fra sekretariatet:            Kristin H. Storrusten. Referent:                           Ann Berit Hulthin.   AU-sak 01/14                    Godkjenning av innkalling og saksliste. Vedtak:                               Innkalling og saksliste godkjent.   AU-sak … Fortsett å lese AU-protokoll 1/14