Råd, utvalg og komiteer

Internasjonalt utvalg

NBFs kompetanseforum for bistandsprosjekter og internasjonalt arbeid. Det internasjonale arbeidet bygger på de tradisjonelle alliansepartnerene IFLA, EBLIDA og NBFs nordiske søsterorganisasjoner.

Leder: Mariann Schjeide
Jorun Systad
Almuth Gastinger
Anna Tereza Barbosa da Silva

Opphavsrettsutvalget

Rådgivende organ for NBF i spørsmål om Åndsverkloven og Pliktavleveringsloven med tilhørende forskrifter og eventuelle andre opphavsrettslige problemstillinger. Utvalget skal ha dialog med Nasjonalbibliotekets juridiske kompetanse ved behov.

Leder: Kristine Abelsnes
Marit Vestlie
Harald Bøhn
Kim Talleraas

Utvalg for litteraturpolitikk

Rådgivende organ for NBF i spørsmål som innkjøpsordningen og litteratur-, lese- og språkpolitikk. Utvalget følger med i aktuell samfunnsdebatt innenfor disse spørsmålene.

Leder: Ole Ivar Burås Storø
Øystein Espe Bae
Stig Elvis Furset
Rita Mundal
Åse Kristine Tveit

Valgkomité

Leder: Kristine Abelsnes
Ola Eiksund
Harald Bøhn
Vidar Lund
Jannicke Røgler
Vara:   Marit Andersen Somby

Utvalg for ytringsfrihet og demokrati

Rådgivende organ for NBF i relevante spørsmål som gratisprinsippet, integrering, tilgang til informasjon og kunnskap. Utvalget skal følge med i den aktuelle samfunnsdebatten om ytringsfrihet og demokrati, både nasjonalt og internasjonalt.

Leder: Ingeborg Rygh Hjorthen
Mariann Schjeide
Birgithe Schumann-Olsen
Nikolaj Blegvad (oppnevnt av Nasjonalbiblioteket)

Utvalg for e-bøker

Rådgivende organ for NBF i spørsmål om e-bøker i norske bibliotek. Innkjøpsordningene, markedsføring og tilgang til e-bøker er aktuelle problemstillinger. Utvalget skal ha dialog med Opphavsrettsutvalget og Litteraturpolitisk utvalg om de ulike sidene ved bibliotekenes utlån og tilgjengeliggjøring av digitale formater.

Leder: Mariann Schjeide
Lars Egeland
Ørjan Persen
Jannicke Røgler
Jonas Svartberg Arntzen

 

Kontrollkomité

Leder: Tone Moseid
Nora Haneborg Finne
Trond Minken
Ulla-Britt Waagaard