Råd, utvalg og komiteer

Valgkomite og kontrollkomite gjelder 2018-2020. De andre utvalgene er ikke ennå oppdatert.

Internasjonalt utvalg

Vårt kompetanseforum for bistandsprosjekter og internasjonalt arbeid. Det internasjonale arbeidet bygger på de tradisjonelle alliansepartnerene IFLA, EBLIDA og Norsk Bibliotekeforenings nordiske søsterorganisasjoner.

Leder: Mariann Schjeide
Jorun Systad
Almuth Gastinger
Anna Tereza Barbosa da Silva

Opphavsrettsutvalget

Rådgivende organ i spørsmål om Åndsverkloven og Pliktavleveringsloven med tilhørende forskrifter og eventuelle andre opphavsrettslige problemstillinger. Utvalget skal ha dialog med Nasjonalbibliotekets juridiske kompetanse ved behov.

Leder: Harald Bøhn
Marit Vestlie
Kim Talleraas
Tor Arne Dahl
Hege Charlotte Lysholm Faber

Utvalg for litteraturpolitikk

Rådgivende organ i spørsmål som innkjøpsordningen og litteratur-, lese- og språkpolitikk. Utvalget følger med i aktuell samfunnsdebatt innenfor disse spørsmålene.

Leder: Ole Ivar Burås Storø
Øystein Espe Bae
Stig Elvis Furset
Rita Mundal
Åse Kristine Tveit
Live Slang

Valgkomité

Leder: Cathrine Undhjem
Unni Knutsen
Nina Stenbro
Sissel Merethe Berge
Jonas Svartberg Arntzen
Vara: Øystein Stabell

Utvalg for ytringsfrihet og demokrati

Rådgivende organ i spørsmål om gratisprinsippet, integrering, tilgang til informasjon og kunnskap. Utvalget skal følge med i den aktuelle samfunnsdebatten om ytringsfrihet og demokrati, både nasjonalt og internasjonalt.

Leder: Anne Kristin Undlien
Mari Eeg
Nikolaj Blegvad
Camilla Sørbye
Siri Haga Torgersen

Utvalg for spill

Rådgivende organ i spørsmål om spill som tilbud og aktivitet i alle typer bibliotek. Utvalget skal arbeide for kompetanseheving, kunnskap om praksis og distribusjonsordninger.

Leder: Thomas Brevik
Per Vold
Jan-Egil Holter-Wilhelmsen
June Solberg
Charlotte Ringdal

Kontrollkomité

Leder: Per Olav Sanner
Trond Minken
Gøril Hesstvedt
Mette Henriksen Aas