For tillitsvalgte

Bibliospettboka

Bibliospettboka er håndboken for tillitsvalgte i Norsk Bibliotekforening. Her finner du informasjon du trenger i styrearbeidet. Bibliospettboka har egne kapitler om lobbyarbeid og mediakontakt, og kan derfor være nyttig også for andre. Vi blir bare glade for at flere vil drive bibliotekpolitikk!

Her kan du laste ned Bibliospettboka (2014).

Her finner du Bibliospettboka 1, fra 2012.

Medlemssystem

Styret i lokalavdelinger kan logge inn i RegWeb her.

Styret i spesialgrupper må inntil videre sende e-post til nbf@norskbibliotekforening.no for å få tilsendt medlemsliste.

Opplysninger om styresammensetning

Endringer i styresammensetninger skal meldes til oss. Send oss en e-post med kontaktinformasjon på nbf@norskbibliotekforening.no.

Sende inn årsmelding

Lokalavdelingenes og spesialgruppenes årsmelding skal sendes til oss. Send oss en e-post på nbf@norskbibliotekforening.no.

Søke om aktivitetstilskudd

Styrer i lokalavdelinger og spesialgrupper søker hvert år om aktivitetstilskudd.

Å registrere egen organisasjon

Alle lokalavdelinger og spesialgrupper må registrere seg med eget organisasjonsnummer i Brønnøysund. Her finner du Veiledning registrering Brønnøysund.