Arkiv: Referater

Referat fra AU-møter 2015 og 2016

Her finner du referat fra møter i Norsk Bibliotekforenings arbeidsutvalg 2015 og 2016: 2016 Referat fra møte 26.1.2016 Referat fra møte 26.2.2016 Referat fra møte 18.5.2016 2015 Referat fra møte 23.11.2015 Referat fra møte 19.10.2015 Referat fra møte 7.10.2015 Referat fra møte 18.9.2015 Referat fra møte 12.8.2015 Referat fra møte 19.5.2015 Referat fra møte 18.5.2015 … Fortsett å lese Referat fra AU-møter 2015 og 2016

Referat fra hovedstyremøter 2016

Her er en oversikt over lenker til referat fra hovedstyremøter i 2016 Hovedstyremøte 1/2016 – 5.2.2016 Hovedstyremøte 2/2016 . 29.2.2016 Hovedstyremøte 3/2016 – 8.3.2016 Hovedstyremøte 4/2016 – 9.3.2016 Hovedstyremøte 5/2016 – 26.4.2016 Hovedstyremøte 6/2016 Hovedstyremøte 7/2016

Referat fra hovedstyremøter 2015

Her er en oversikt over lenker til referat fra hovedstyremøter i 2015 Hovedstyremøte 1/2015 – 2.2.2015 Hovedstyremøte 2/2015 – 24.3.2015 Hovedstyremøte 3/2015 – 17.4.2015 Hovedstyremøte 4/2015 – 27.4.2015 Hovedstyremøte 5/2015 – 1.6.2015 Hovedstyremøte 6/2015 – 28.9.2015 Hovedstyremøte 7/2015 – 28.10.2015 Hovedstyremøte 8/2015 – 7.12.2015

Referat fra hovedstyremøte 5/15

Mandag 1. juni 2015 kl. 10.00-15.30. Sted: Møtelokale i Malerhaugveien 20, Oslo. Tilstede: Mariann Schjeide, Lars Egeland, Anette Kure, Ole Ivar Burås Storø, Mette Westgaard, Sissel Merethe Berge, Anne Kristin Undlien, Nina Ødegaard og Heidi Hovemoen. I tillegg deltok Kristin Røijen deltok (observatør fra Norsk Fagbibliotekforening), Kristin Storrusten og Ann Berit Hulthin (sekretariatet) og praksisstudentene … Fortsett å lese Referat fra hovedstyremøte 5/15

Referat fra hovedstyremøte 4/15

E-post Dato:  27. april 2015 innen kl. 14.00 Tilstede: Mariann Schjeide, Lars Egeland, Anette Kure, Sissel Merethe Berge, Ole Ivar Burås Storø, Mette Westgaard, Nina Ødegaard, Anne Kristin Undlien og Annette Koch. HS-sak 35/15 Søknad om permisjon Saksdok.: Vedlagt søknad fra Jannicke Røgler. Vedtak:                      Hovedstyret innvilget søknad om permisjon for Jannicke Røgler fra 1. … Fortsett å lese Referat fra hovedstyremøte 4/15

Referat fra hovedstyremøte 3/15

Fredag 17. april 2015 kl. 10.00-16.00. Sted: Møtelokale på Stortinget. Tilstede: Mariann Schjeide, Lars Egeland, Anette Kure, Ole Ivar Burås Storø, Iselin Nybø og Nina Ødegaard. Anne Kristin Undlien deltok på Skype. Jannicke Røgler deltok på møte fra kl. 10.30- 12.30. Kristin Røijen deltok som observatør fra Norsk Fagbibliotekforening. Fra administrasjonen deltok Kristin Storrusten og … Fortsett å lese Referat fra hovedstyremøte 3/15

Referat fra hovedstyremøte 2/15

Telefonmøte 24. mars kl. 21.00. Tilstede: Lars Egeland (møteleder), Ole Ivar Burås Storø, Nina Ødegård, Jannicke Røgler, Heidi Hovemoen og Sissel Merethe Berge. HS-sak 18/15             Personal Internt            

Referat fra hovedstyremøte 1/15

Mandag 2. februar 2015. Sted: Norsk Bibliotekforenings kontorer i Malerhaugveien 20. Tilstede: Mariann Schjeide, Lars Egeland, Sissel Merethe Berge, Mette Westgaard, Ole Ivar Burås Storø, Jannicke Røgler, Anne Kristin Undlien og Siri Torgersen Haga. Meldt forfall: Iselin Nybø, Nina Ødegård og Anette Kure. Fra sekretariatet: Evelyn Skolemestra Bjerke deltok som tillitsvalgt under sak 4/15 Norsk … Fortsett å lese Referat fra hovedstyremøte 1/15

Møte i e-bokutvalget 9. desember 2014

Sted: HIOA, Læringssenter- og bibliotek Til stede: Mariann Schjeide, Lars Egeland, Anette Kure, Ørjan Persen, Jonas Svartberg Arntzen og Jannicke Røgler Referent: Jannicke Røgler NBF og BF har begge nedsatt utvalg for e-bøker. Høsten 2014 ble NBF og BF enige om å inngå et tettere samarbeid om e-bøker i folkebibliotek. Møtet 9. desember var første … Fortsett å lese Møte i e-bokutvalget 9. desember 2014

Referat fra hovedstyremøte 12/14

HS-møte: Mandag 8. desember 2014. Sted: Norsk Bibliotekforenings kontorer i Malerhaugveien 20. Tilstede: Mariann Schjeide, Lars Egeland, Nina Ødegaard, Iselin Nybø, Sissel Merethe Berge, Mette Westgaard, Ole Ivar Burås Storø, Jannicke Røgler og Anne Kristin Undlien (varamedlem). Meldt forfall: Anette Kure. Fra sekretariatet: Kommunikasjonsrådgiver Kristin Storrusten og observatør Eva Sauvage fra Norsk fagbibliotekforening (unntatt sak … Fortsett å lese Referat fra hovedstyremøte 12/14