Arkiv: Nyheter

H.K.H. Kronprinsessen på bibliotekbesøk

Biblioteket er i dag i stor grad brukernes eget sted. Det er et senter for kunnskap og for litteraturformidling, samtidig som det er en viktig sosial møteplass og en arena for samtale og debatt. H.K.H. Kronprinsessen fikk oppleve moderne bibliotekdrift på nært hold når hun den 30.11.2016 besøkte et folkebibliotek og et fagbibliotek. Norsk Bibliotekforening … Fortsett å lese H.K.H. Kronprinsessen på bibliotekbesøk

Nominasjoner til Årets bibliotek 2016

Årets bibliotek er den gjeveste prisen et norsk bibliotek kan få. Alle typer bibliotek kan bli tildelt prisen, og blant tidligere vinnere er skolebibliotek, folkebibliotek, bokbuss, fagbibliotek og høgskolebibliotek. Prisen deles ut av Norsk Bibliotekforening, en uavhengig interesseorganisasjon som driver bredt politisk arbeid for å sette alle typer bibliotek på dagsorden. De tre nominerte til … Fortsett å lese Nominasjoner til Årets bibliotek 2016

Høringsuttalelse om åpen tilgang til forskningsresultater

Norsk Bibliotekforening har sendt inn et høringsinnspill om Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater. Norsk Bibliotekforening mener på vegne av våre medlemmer og medlemsinstitusjoner, både i fagbibliotek og folkebibliotek, at det er viktig å arbeide for økt åpen tilgang til forskningsresultater. Hele uttalelsen finner du her.

Glimt fra organisasjonsmøtet i oktober 2016

De tillitsvalgtes møteplass. Organisasjonsmøte for alle tillitsvalgte i Norsk Bibliotekforening.     I slutten av oktober møttes rundt 50 medlemmer fra Norsk Bibliotekforenings lokallag, utvalg og spesialgrupper på Thon hotell Linne i Oslo. Organisasjonsmøtet er til for faglig påfyll, informasjon fra sekretariatet i foreningen og sosialt samvær. Programmet var ganske tett, men det ble likevel … Fortsett å lese Glimt fra organisasjonsmøtet i oktober 2016

På budsjetthøyring i Stortinget

Norsk Bibliotekforenings leiar og nestleiar var på Stortinget tirsdag. Mariann Schjeide og Lars Egeland møtte kyrkje-, utdannings- og forskningskomitéen og snakka om dei viktige skolebiblioteka, samt Open Access. Open tilgang til forskningsresultat er høgt på agendaen til NBF. -Det er den internasjonale Open Access-uka. Da passa det godt at vi var på Stortinget og snakka … Fortsett å lese På budsjetthøyring i Stortinget

Årets ALMA-nominerte

Astrid Lingdren Memorial Award (ALMA) er verdens største pris for barnelitteratur. På bokmessen i Frankfurt ble nylig listen for 2017-prisen på 226 nominerte fra land i alle verdensdeler annonsert. Alle de tre forslagene til nominerte som Norsk Bibliotekforening sendte inn, er med på listen. Norsk Bibliotekforening (NBF) sentralt og NBF Barn og unge nominerte Foreningen !les, organisasjonen EU … Fortsett å lese Årets ALMA-nominerte

Pressemelding statsbudsjettet 2017

Dato: 06.10.2016 Kommunene må ta sitt ansvar for bibliotekene Det er kommunene som eier folkebibliotekene, og hovedtyngden av utviklingsarbeidet må drives fram av bibliotekeierne selv, sier Kulturdepartementet i sitt budsjett for 2017. – Nå forventer vi at kommunene tar sitt ansvar. Regjeringen lover økte frie inntekter på 4 milliarder kroner til kommunene og det gir … Fortsett å lese Pressemelding statsbudsjettet 2017

Formidabelt aktivitetsnivå i bibliotekene, men rammevilkårene går fortsatt ned

Kommentar fra Norsk Bibliotekforening om Folkebibliotek-statistikken 2015. Aktiviteten øker Folkebibliotekstatistikken  fra 2015 viser at antall besøk og arrangement i norske folkebibliotek går opp, og at utlånet – etter flere år med nedgang – er stabilt fra året før.  Bak disse tallene ligger en formidabel innsats for litteraturformidling og organisering av arrangement i bibliotekene over hele … Fortsett å lese Formidabelt aktivitetsnivå i bibliotekene, men rammevilkårene går fortsatt ned

Videreutdanning i pedagogikk: Ledige plasser!

Høgskolen i Hedmark har i samarbeid med Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for medisin og helsefag utviklet en videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer. Videreutdanningen tilbys fra høsten 2016 med første samling 10. – 11. november. Fristen går ut 1. oktober og det er ledige plasser! Nytt sjansen til faglig fordypning i læring, undervisning og veiledning. Påmelding her. Videreutdanningen er … Fortsett å lese Videreutdanning i pedagogikk: Ledige plasser!

Høringsuttalelse – ny forskrift om avleveringsplikt

Norsk Bibliotekforening har sendt inn en høringsuttalelse til ny forskrift om avleveringsplikt for allment tilgjengelige dokument og endringer i forskrift til åndsverkloven. Hele høringsuttalelsen vår finner du her.