Arkiv: Uttalelser og notater

Høringsuttalelse om åpen tilgang til forskningsresultater

Norsk Bibliotekforening har sendt inn et høringsinnspill om Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater. Norsk Bibliotekforening mener på vegne av våre medlemmer og medlemsinstitusjoner, både i fagbibliotek og folkebibliotek, at det er viktig å arbeide for økt åpen tilgang til forskningsresultater. Hele uttalelsen finner du her.

Høringsuttalelse – ny forskrift om avleveringsplikt

Norsk Bibliotekforening har sendt inn en høringsuttalelse til ny forskrift om avleveringsplikt for allment tilgjengelige dokument og endringer i forskrift til åndsverkloven. Hele høringsuttalelsen vår finner du her.

Høringsuttalelse – samisk litteratur

Sametingsrådet utarbeider i år en redegjørelse om framtidig politikk om samisk politikk for Sametingets plenum, og åpnet i den forbindelse for innspill og forslag fra litteraturbransjen. Høringsfristen var 8.9.2016. Norsk Bibliotekforening har sendt inn en høringsuttalelse til Sametingsrådets redegjørelse for samisk litteratur.

Høringsuttalelse – forslag til ny åndsverkslov

Regjeringen sendte våren 2016 forslag til ny åndsverkslov ut på høring. Høringsfristen var 1. september. Norsk Bibliotekforening har sendt inn en høringsuttalelse, utarbeidet av foreningens Opphavsrettsutvalg. Høringsuttalelse ny åndsverkslov 2016 PDF

Ungdom fortjener god sakprosa

Norsk Bibliotekforening støtter denne uttalelsen fra Foreningen !les fra 26.4.2016 Foreningen !les vil for skoleåret 2016/17 gjennomføre skjønnlitterære lesetiltak, men manglende finansiering gjør at det må kuttes i formidlingen av sakprosa til ungdom. Foreningen !les beklager dette, og oppfordrer myndighetene og andre aktører til å bidra i et spleiselag for et nasjonalt tiltak for sakprosa. … Fortsett å lese Ungdom fortjener god sakprosa

Retten til å lese digitalt

Uttalelse fra Norsk Bibliotekforenings ebokutvalg Nasjonalbiblioteket har presentert en modell som de anbefaler for ebøker. Målet med modellen er blant annet å gi folk bedre tilgang til ebøker.  Etter vår mening må målet være at folk skal ha retten til å kunne velge å lese digitalt i stedet for på papir, om de ønsker det. … Fortsett å lese Retten til å lese digitalt

Nye uttalelser fra Norsk Bibliotekforening

Følgende to uttalelser ble vedtatt av Landsmøtet i Norsk Bibliotekforening 9.3.2016. Uttalelse om kommunereform: Kommunereformen krever styrking av bibliotekene! Norsk Bibliotekforening mener at bibliotekene blir viktigere som følge av kommunereformen. Regjeringen må i forbindelse med kommunereformen tilby et tidsavgrenset øremerket tilskudd til bibliotek. Lov om folkebibliotek sikrer bibliotektilbud i alle kommuner, men stiller ingen krav … Fortsett å lese Nye uttalelser fra Norsk Bibliotekforening

Sats på bibliotek som integreringsarena!

Til innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ved Justis- og beredskapsdepartmentet Oslo, 17. desember 2015 Sats på bibliotek som integreringsarena! Folkebibliotekene er et terskelløst tilbud for integrering i norske kommuner. Alle kommuner har minst ett folkebibliotek, og der er det gratis å komme. På biblioteket tilbys ikke bare norske bøker, aviser, film, nyheter og digitale medier, … Fortsett å lese Sats på bibliotek som integreringsarena!

Uttalelse: Aschehoug – et forlag uten kulturelle ambisjoner?

Norsk Bibliotekforening er kritiske til at Aschehoug forlag har valgt å trekke e-bøker fra Bokhylla.no. Aschehoug forlag har valgt å trekke alle e-bøker som er i kommersielt i salg fra Bokhylla.no, Nasjonalbibliotekets arkiv for norsk litteratur. Norsk Bibliotekforening mener Aschehougs praksis er betenkelig av to årsaker. Bibliotek er nasjonens hukommelse For det første bryter dette … Fortsett å lese Uttalelse: Aschehoug – et forlag uten kulturelle ambisjoner?

Lyon-erklæringen på norsk

Lyon-erklæringen om tilgang til informasjon og utvikling Lyon-erklæringen fra august 2014 ble opprinnelig skrevet på engelsk, og den engelske utgaven skal regnes som den gjeldende. De forente nasjoner forhandler om en ny utviklingsagenda som skal etterfølge tusenårsmålene. Agendaen skal fungere som veileder for alle land i arbeidet med å bedre menneskers livsvilkår, og skissere opp … Fortsett å lese Lyon-erklæringen på norsk