Ledig stilling: Bibliotekar/informasjonsmedarbeider på Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

FFI har ledig et ettårig vikariat med mulighet for fast tilsetting.

Kommunikasjonsenheten ved FFI er instituttets rådgivende og produserende enhet for intern og ekstern kommunikasjon og for forskningsformidling. En viktig del av forskningsformidlingen er FFI-publikasjonene, i 2016 omtrent 500. Kommunikasjonsenheten har til sammen 18 medarbeidere.

FFIs bibliotek utgjør en del av Kommunikasjonsenheten og er et offentlig spesialbibliotek med fire ansatte og en samling som omfatter ca. 20000 bøker, 100 trykte tidsskriftabonnementer, 5500 elektroniske tidsskrifter og et utvalg relevante fagdatabaser.

Bibliotekets primæroppgave er å innhente og tilrettelegge informasjon for FFIs egne forskere, ingeniører og andre ansatte. I tillegg har vi en utstrakt fjernlånsvirksomhet og deltar i nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Vi bruker biblioteksystemet Alma.

Vi er også rådgivere i arbeid og systemer knyttet til publisering.

Arbeidsoppgaver

50 prosent av stillingen er biblioteksarbeid. Du bør være en selvstendig og allsidig person som kan delta i alt daglig arbeid og gi veiledning til våre ansatte, både gruppevis og individuelt.

50 prosent av stillingen er informasjonsarbeid, primært ferdigstilling og distribusjon av forskningspublikasjoner. Arbeidet med publikasjonene innebærer støtte og veiledning til forskerne når de skriver rapporter og bearbeiding for å få gode sluttprodukter.

Nødvendige kvalifikasjoner er bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap fra Høgskolen i Oslo og Akershus eller tilsvarende godkjent utdanning.

Tilleggsutdanning eller erfaring som gir god språkkompetanse i norsk og engelsk er en fordel.

Du må ha gode ferdigheter i Word og Adobe Acrobat.

Stillingen innebærer kontakt med ulike fagmiljøer ved instituttet, og du må trives i rollen som veileder og informasjonsmedarbeider. Vi vektlegger gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og personlig egnethet.

Kjennskap til Forsvaret er ingen betingelse, men interesse og forståelse for fagfeltet er en fordel.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklarereres og autoriseres slik det er nødvendig for stillingen.

Les hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert.

Vi kan tilby et utfordrende og tverrfaglig miljø med gode utviklingsmuligheter og spennende oppgaver. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, avtale med treningssenter, bedriftsidrettslag og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som har gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Stillingen lønnes som seniorkonsulent, og lønnen beregnes etter FFIs lønnssystem ut i fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til hovedbibliotekar Synnøve Eifring, tlf. 986 27 486 eller bibliotekar Bjørg Uhlen, tlf. 922 87 659.

Søknad merket referansenummer 2017/01526, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning og attester fra arbeidserfaring, sendes fra www.ffi.no innen 20. august 2017.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone