Nasjonal bibliotekdag: Hva kan du gjøre?

Inspirasjonen er laget av Lise Arinda Ruud og Jamila Tokerud Bahri, praksisstudenter i Norsk Bibliotekforening.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone