«Hjelp, vi er på Stortinget!»

Jamila Tokerud Bahri og Lise Arinda Ruud er praksisstudenter i Norsk Bibliotekforening. Andre dag i praksis gikk turen til Stortinget. Her kan du lese hvordan det gikk.

Vi kastet oss ut i det da annonsen for praksismulighet hos Norsk Bibliotekforening ble lagt ut, siden dette er en ganske annerledes praksisperiode enn hva våre medstudenter får i ett bibliotek. Her får vi muligheten til å oppleve hvordan det jobbes med bibliotekpolitikk og får muligheten til å møte mange forskjellige mennesker innenfor politikk og media. I tillegg til mye spennende organisasjonsarbeid som å planlegge Nasjonal Bibliotekdag!

Komitéhøring med gratis kaffe

I andre dag i praksis gikk turen til høringer i Akersgata. Som en skikkelig ferietur startet det med sikkerhetskontroll lik en flyplass. Høringer er noe vi, som sikkert mange andre, har hørt (!) mye om, men aldri faktisk vært til stede på.

Vårt første besøk var heldigvis bare som publikum. Vi oppførte oss som en heiagjeng for organisasjonene som var tilknyttet biblioteksaken på en eller annen måte. Vi fikk være til stede i selve høringsalen, men også utenfor i loungen med direkteoverføring på storskjerm. Inkludert gratis kaffe som varmet studenthjertene våre!

Brennende hjerter for utdanning

Etter et kjapt nettsøk kan vi lese at høringer er et demokratisk prinsipp for at innbyggere, næringsliv og organisasjoner skal få komme med sine innspill til en pågående sak. Etter en såpass treg og byråkratispråklig forklaring kan høringer virke ganske kjedelige og tørre. Men tvert imot er høringer engasjerte mennesker som får fem minutter til å si kort og konkret noe om saken de brenner for.
Vi var tilstede under to høringer i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen hvor grunnlaget var to stortingsmeldinger: «Humaniora i Norge» og «Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen». Her kan du se Lars Egelands innspill til humaniorameldingen. Han kaller blant annet bibliotek «nasjonens hjerne», ikke bare «hukommelse».  Også Forskerforbundet, ved leder Petter Aaslestad, kommentere bibliotek godt.

Se innspillene til stortingsmelding 21 – Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen. Bibliotekarforbundet og Foreningen !les har egne innlegg, og Leser søker bok og Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere har innspill også på vegne av oss.

Bibliotekets plass på høring

Det er dessverre ikke uvanlig at biblioteket blir glemt i utdanningsaker, selv om det er mange temaer hvor biblioteket har en naturlig rolle. Under humaniora-høringen kom det blant annet et forslag om ex.tek., en slags teknologisk og kildekritisk kusine til ex.phil/fac, uten at biblioteket ble nevnt.

Det er logisk nok svært mange ulike interesser i en høring fra parter som ønsker å få belyst akkurat sin sak. Derfor er det viktig med folk som kjemper for biblioteksaken tilstede, slik at vi blir hørt og sett.

I høringer får vi innspill fra mange. Også de mindre organisasjonene, som Norsk Bibliotekforening, får fem minutter akkurat som LO eller NHO. Mindre organisasjoner er ikke nødvendigvis mindre viktige, men kommer ikke ellers til orde i de store overskriftene.

Disse høringene ga oss i hvert fall mange idéer og enda mer engasjement til å fortsett kjempe for bibliotekets rolle.

Hilsen Jamila og Lise

Stortingsrepresentantene Anne Tingelstad Wøien (Sp), Anders Tyvand (KrF), Norsk Bibliotekforenings nestleder Lars Egeland og praksisstudentene Lise Arinda Ruud og Jamila Tokerud Bahri.

Høring for «Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen». F.v. Erling Bergan og Veronicha Angell Bergli – Bibliotekarforbundet, Hans Ole Rian – Musikernes Fellesorganisasjon, Silje Tretvoll og Vibeke Røgler – Foreningen !les, Mari Moen Holsve – Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Eva Rekve – Leser søker bok.