Biblioteket skaper kvalitet i høyere utdanning

Da kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen la frem stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning, var ikke bibliotek nevnt med et ord. Det er uholdbart. Hva gjør Norsk Bibliotekforening med det?

Innspill i forkant

Nestleder i Norsk Bibliotekforening, Lars Egeland, var den eneste som leverte et rent bibliotekinnspill til denne stortingsmeldingen. I innspillet slår han fast at biblioteket er avgjørende for studiekvalitet. Han gir konkrete eksempler på biblioteksaker som bør nevnes i en slik melding. Innledningsvis har han et hjertesukk om at politiske utspill om høyere utdanning har hatt vage forventninger til biblioteket. Bibliotekene ønsker et klart oppdrag for å kunne bidra til økt kvalitet i høyere utdanning.

– Bibliotekarer håper og tror hver gang at det skal stå noe om oss. Men det hjalp jo ikke å si at vi har lest tidligere stortingsmeldinger med lupe tidligere! Bibliotekarene kan være verdensmestre i informasjonssøk uten at de vil finne noe om bibliotek i denne stortingsmeldingen, sier Egeland.

 

Vi må være tilstede

Realfagsbiblioteket ved UiO, som ble kåret til Årets bibliotek av oss, var vertskap da meldingen ble lagt frem. Trass i dette hadde ikke bibliotekene en fremtredende rolle tidligere i prosessen. Egeland fikk høre om muligheten for å levere innspill gjennom sin jobb på Læringssenteret ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

– Det er det klart jeg reagerte og skrev et innspill! Bibliotek må ha en sentral plass når strategier legges, og det er uholdbart at bibliotek nå ikke er nevnt, sier Egeland.

Vi kan påvirke

Nå som stortingsmeldingen er lagt frem, skal behandles i Stortingets utdanningskomité. Det betyr at Norsk Bibliotekforening vil være på ballen. Prinsipprogrammet vårt sier at bibliotekene gir tilgang til utdanning og læring, og derfor må bibliotekene være i front når samfunnet endres. Vi må arbeide for bibliotekets vilkår i høyere utdanning.

I februar behandler hovedstyret saken, og diskuterer hvordan vi best kan påvirke. Vi skal levere høringssvar, og vil undersøke hvilke andre metoder som kan brukes. Medlemmene våre kan gjerne sende styret innspill, slik at vi kan ta det videre.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen la frem storingsmeldingen «Kultur for kvalitet i høyere utdanning» ved Realfagsbiblioteket, Universitetet i Oslo. Foto: Simen Kjellin/UiO.

En kommentar om “Biblioteket skaper kvalitet i høyere utdanning

Det er stengt for kommentarer.