Høringsuttalelse – samisk litteratur

Sametingsrådet utarbeider i år en redegjørelse om framtidig politikk om samisk politikk for Sametingets plenum, og åpnet i den forbindelse for innspill og forslag fra litteraturbransjen. Høringsfristen var 8.9.2016.

Norsk Bibliotekforening har sendt inn en høringsuttalelse til Sametingsrådets redegjørelse for samisk litteratur.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone