Ja til bibliotek: Leserbrev

Dette leserinnlegget står på trykk i Bok og Bibliotek 3/2015, sammen med en større bibliotekstatistikk. Den vil bli lagt ut her i løpet av juni.

Ja til bibliotek!

Nye tall fra Norsk Bibliotekforening viser at vi har hatt et kulturløft der bibliotekene har blitt glemt. Som bibliotekbruker er dette sørgelig lesning.

[Disse tallene finner du i statistikken vi har publisert her.]
Vår kommune bruker  bibliotekkroner per innbygger. Det er kroner mer/mindre enn landsgjennomsnittet. For femten år siden var bibliotekbudsjettet  % av kulturbudsjettet – i 2014 var det bare  %!

Bibliotek er jo en god investering! Hver krone brukt på bibliotek gir fire tilbake. Folk verdsetter nemlig tilbudet fire ganger så mye som det det faktisk koster! Ny forskning i Danmark viser at bibliotek gir overskudd på bruttonasjonalproduktet – blant annet på grunn av utdanning og digitalisering.

Våre politikere har sagt at [Her henter du sitater fra kommunens budsjett- dokument. Det finner du på kommunens nettsider. I tekstdelen står det noe om planer og visjoner. Klipp fra det som skrives om bibliotek.] . Politikernes vilje må reflekteres i budsjettallene.

[Her henter du inn gode argumenter! Se nedenfor, a-c.] Til dette trengs det bevilgninger.

Politikere i vår kommune må anerkjenne bibliotekenes viktige arbeid, og jeg håper å se mange bibliotekpolitikere i kommende valgkamp. Enhver politiker kan være en bibliotekpolitiker – uavhengig av politisk farge. La oss stå sammen for biblioteket.

Hilsen
NN, bibliotekbruker

a. Bibliotekets samfunnsoppdrag er å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet.
b. Loven sier at bibliotekene skal drive aktiv formidling ved å stille bøker og andre medier til disposisjon for alle som bor i landet, samt være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.
c. Bibliotekene gjør et uvurderlig arbeid når det kommer til integrering, leseopplæring og digital deltakelse.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone